SkandiaMäklarna om Svensk Mäklarstatistik augusti 2023: Ökat utbud leder till tydligare selektering

av Admin

Under augusti månad visar Svensk Mäklarstatistik en näst intill oförändrad prisnivå. Den senaste tiden har vi sett en tydligare selektering bland mer och mindre attraktiva objekt. Ett ökat utbud den senaste tiden gör att denna trend kommer hålla i sig och fortsätta under hösten, spår SkandiaMäklarnas VD Andreas Moritz.

I augusti har priserna hållits på en stabil nivå, med en svag nedgång på en procent i hela riket. Detsamma gäller stor-Stockholm och stor-Göteborg. Centrala Stockholm, centrala Malmö och stor-Malmö har haft oförändrade priser medan centrala Göteborg har gått upp en procent.

– Statistiken har under året visat på en stabilisering av prisnivån trots flera räntehöjningar. Vi ser nu ett ökat utbud som brukligt under hösten samtidigt som det finns många intressenter som vill byta bostad. Utifrån det stora utbudet i kombination med att aktiviteten ökar och att räntehöjningarna slår igenom fullt ut ser vi att priserna kommer gå sidledes eller pressas ned något igen, spår Andreas Mortiz, VD SkandiaMäklarna.

Likt priserna för bostadsrätter håller sig även villapriserna på en jämn nivå. Riket och stor-Göteborg har oförändrade priser. Stor-Stockholm har gått upp en procent och stor-Malmö har i stället backat en procent.

– Vi märker att kunderna blir alltmer noggranna när det gäller bostadsrättsföreningars ekonomi och belåningsgrad samt villors uppvärmningssystem. Vi ser att attraktiva objekt i välmående föreningar och hus med låga driftskostnader säljs både snabbare och går för högre priser just nu, säger Andreas Moritz, VD SkandiaMäklarna.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...