SkandiaMäklarna om Svensk Mäklarstatistik juli 2023: Fler transaktioner spås inför hösten

av Admin

Julisiffrorna från Svensk Mäklarstatistik är likt de senaste månaderna stabila. Historiskt sett är det alltid färre transaktioner under juli, vilket även gäller detta år. Inför hösten spår SkandiaMäklarnas VD Andreas Moritz att vi kommer se en ökad aktivitet på bostadsmarknaden men samtidigt en tydligare selektering bland mer eller mindre attraktiva objekt.

Under juli månad har priserna varit på en stadig nivå. Sverige i stort har gått ner en procent och likadant ser det ut i stor-Stockholm. Centrala Stockholm och centrala Göteborg har gått upp en procent medan stor-Göteborg, centrala Malmö och stor-Malmös prisnivå är oförändrad.

– Sommarmånaden juli är historiskt sett alltid en månad med färre transaktioner. Vi ser fortsatt en jämn prisnivå likt de senaste månaderna och mäklarna ser att aktiviteten ökar bland kunderna. Efter en stillsammare månad går vi in i hösten och den nya prisplatån på marknaden kommer troligtvis leda till att fler affärer görs, säger Andreas Moritz, VD Skandiamäklarna.

Även villapriserna håller sig på en stabil nivå under juli. Riket har gått upp en procent, medan stor-Stockholm, stor-Göteborg och stor-Malmö har oförändrade priser den senaste månaden.

– Bostadspriserna ligger nu på nivåer som är jämförbara med läget före pandemin. Något vi ser framför oss är att kunder kommer bli mer selektiva när de väljer objekt. Bostadsrätter tillhörande bra föreningar kommer gå snabbare och säljas dyrare, detsamma gäller välskötta hus med bra, kostnadseffektiva uppvärmningssystem. Bostadsmarknaden fortsätter att bli tryggare utifrån att räntetoppen är nära och inflationen samt elpriserna börjar gå ner, säger Andreas Moritz, VD SkandiaMäklarna.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...