Kommentar till Mäklarstatistik: Räntan dämpar på osäker bostadsmarknad

av Admin

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på små prisförändringar på bostäder i juli – bostadsrättspriser i riket sjönk en procent medan villapriserna steg med en procent. Vi har fortsatt en osäker och avvaktande bostadsmarknad, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter i riket sjönk 1 % i juli medan villapriserna steg med 1 %. På tre månader har priserna på bostadsrätter varit stillastående och villor stigit med 2 %. På 12 månaders sikt så har bostadsrättspriserna i riket sjunkit med 2 % medan villapriserna sjunkit med 10 %.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

  • Den lugna sommarmarknaden är som vanligt svåranalyserad och vi ser inga stora förändringar i prisstatistiken. Nu under de kommande veckornas visningshelger kommer vi få en bättre bild av utvecklingen. Känslan just nu är fortsatt en något osäker och avvaktande marknad där räntan och räntebanan dämpar efterfrågan. Samtidigt är utbudet av helt nya bostäder på marknaden lågt och det finns ett uppdämt behov av att göra bostadsaffärer, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.


Stockholm – Små prisförändringar i juli

I juli sjönk bostadsrättspriserna i Stor-Stockholm med 1 % medan de steg med 1 % centrala Stockholm. Villa-priserna i Stor-Stockholm var stillastående i juli.

  • Det är svårt att kommentera sommaren då juli varit väldigt lugn, som vanligt, och helgen som kommer är den stora visningshelgen. Utbudet idag är lite lägre än vad vi sett samma helg tidigare år. Vi hade även ett lägre utbud under våren vilket gjorde att priserna gick upp. Hur hösten kommer bli är extremt svårt att förutspå. Det är klart att räntan påverkar men det är ju också något vi vetat om en längre tid, säger Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm.
  • Under sommarmånaderna går villamarknaden i Bromma på lågvarv. Få affärer görs och det blir då även lite svårt att få någon riktig temperatur. Dock verkar inget ha förändrats sedan innan sommaren. Köparna finns kvar och verkar lika intresserade som innan att köpa hus. Villasäljarna planerar som vanligt att påbörja sina försäljningar kring skolstart så jag bedömer det som att vi går mot en relativt stabil höst på villamarknaden. Stabilitet är det som de flesta, både köpare och säljare, önskar, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.


Göteborg – Stillastående i Stor-Göteborg
Under juli steg bostadsrättspriserna i centrala Göteborg med 1 %. Bostadsrättspriserna och villapriserna i Stor-Göteborg var stillastående i juli.

  • I göteborgsregionen upplever vi att fler spekulanter kommer på visningar. Tiden är dock fortsatt lång mellan visning och bud då potentiella köpare önskar tid till att landa för att kunna ta beslut. Prisbilden har planat ut och känslan är att vi ligger på en jämn nivå nu där köpare och säljare har mötts. En viss oro kvarstå i vad som kommer ske med Riksbankens ränteprognos. Känslan vi får är att marknaden tror att vi börjar närma oss taket och att man därför lättare kan räkna på vad ett framtida hem kommer att kosta, säger Jimmy Lang, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Lerum.
  • Vikten av att verkligen förbereda sin affär och ge sin bostadsaffär tid, har aldrig varit viktigare än nu. Vi ser generellt att den som ej är stressad på bostadsmarknaden är den som får rätt betalt, fortsätter Jimmy Lang, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Lerum.


Malmö – Stillastående i juli
Bostadsrättspriserna i både centrala Malmö och Stor-Malmö, samt villapriserna i Stor-Malmö, var stillastående i juli.

  • Stillastående priser är väntat på en försiktig sommarmarknad. Det som vi noterat är att utbudet här i Malmö endast haft en marginell nedgång vilket är intressant eftersom antalet annonserade bostäder brukar sjunka kraftigt under sommaren. Fler köpare än tidigare vill ha in försäljningsvillkor, eller sälja innan de köper, och det är sannolikt en av anledningarna till det högre utbudet. En viss försiktighet råder men trots det är känslan att köpintresset vaknat senaste månaderna samt att det råder en balans där köpare och säljare kan hitta varandra prismässigt, säger Jesper Jeschko Björnsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...