Bergs växer genom nytt förvärv i Sverige och Polen

av Admin

Bergs Timber AB (”Bergs”) har idag förvärvat samtliga aktier i Hedlunda Holding AB (”Hedlunda”). Hedlunda är en högmodern tillverkare av trämöbler och komponenter med produktionsanläggningar i Sverige (Lycksele) och i Polen (Skoczów). Förvärvet stärker Bergs erbjudande inom träförädling och innebär även en breddning av verksamheten mot möbelsektorn. Hedlunda kommer tillsammans med Bergs befintliga affär inom komponentförsäljning till industrikunder bilda ett nytt produktområde, Furniture & Components.

Affären i korthet
Bergs förvärvar samtliga aktier i Hedlunda Holding AB. Säljare är Dalvi AB och Firmum AB. Firmum AB ägs av Hedlundas nuvarande Vd Jerry Johansson. Jerry Johansson kvarstår i sin befattning som Vd för Hedlunda efter förvärvet.

Köpeskilling och finansiering
Den förvärvade verksamheten kommer att ingå i Bergs från och med dagens datum och redovisas i ett nytt produktområde, Furniture & Components. Hedlundas nettoomsättning för de senaste tolv månaderna uppgick till ca 620 Mkr och EBITDA till ca 70 Mkr.

Köpeskillingen på kassa- och skuldfri basis uppgår till ca 225 Mkr och köpeskillingen för aktierna uppgår till 140 Mkr. En tilläggsköpeskilling baserat på resultatutvecklingen de kommande två räkenskapsåren kan komma att utgå till säljarna.

Köpeskillingen finansieras genom ett nytt lån om 200 Mkr inom ramen för befintligt låneavtal med Danske Bank och SEB.

Om Hedlunda
Hedlunda grundades i Lycksele 1984 och har genom produktutveckling och investeringar blivit en konkurrenskraftig aktör för möbeltillverkning med högt ställda krav på kvalitet och hållbarhet. I Hedlunda ingår dotterbolagen Hedlunda Industri i Lycksele och Bampton i Skoczów, Polen. Hedlunda sysselsätter ca 400 medarbetare. Hedlunda har sedan mer än 35 år tillbaka en stark affärsrelation med ett multinationellt företag som säljer monteringsfärdiga möbler, och som svarar för merparten av intäkterna.

”Förvärvet av Hedlunda passar väl in i Bergs strategi att expandera och bredda koncernens verksamhet inom träbearbetning. Hedlunda har ett erkänt gott rykte i att leva upp till kundernas höga krav på service, logistik och kvalitet. Hedlunda har under senare år visat god tillväxt och lönsamhet vilket är en bra plattform för fortsatt utveckling”, säger Peter Nilsson, Vd och koncernchef i Bergs.

Jag välkomnar Bergs som ny ägare till Hedlunda och ser fram emot att fortsätta utvecklingen av företaget tillsammans med våra medarbetare” säger Jerry Johansson, Vd i Hedlunda.

Bergs har i samband med förvärvet anlitat Erneholm Haskel AB som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...