Arbetsplatsen behöver anpassa sig efter Gen Z

av Admin

Visste du att Generation Z förespås stå för 27 % av den globala arbetskraften år 2025*? 
Det är en generation som skiljer sig mycket från föregångarna, i alltifrån hur de lever, äter och arbetar. Och det betyder att arbetsgivarna behöver anpassa sig. 

Enligt undersökningen Global Eating at Work av Compass Group, den världsledande leverantören av måltidsservice och supporttjänster, svarar hela 61 % av tillfrågade Gen Z i Sverige att de granskar personalförmåner mer noggrant i rekryteringsprocesser nu jämfört med innan 2020 (jämfört med 42 % av andra tillfrågade generationer)

En viktig förmån är snabb tillgång till god och hälsosam mat. Hela 64 procent av Generation Z uppger att de försöker upprätthålla hälsosamma kostvanor på jobbet, jämfört med 60 procent av samtliga tillfrågade. Generation Z ser inte heller köttprodukter som ett måste på tallriken (60 procent), jämfört med endast 31 procent av Gen X och 27 procent av Baby Boomers.

I Sverige är den genomsnittliga lunchrasten endast 35 minuter (jämfört med 22 minuter i Polen och 54 minuter i Kina). Därför kommer det kanske inte som en chock att Generation Z anser att snabb tillgång till såväl mellanmål som måltider på sin arbetsplats är en stark konkurrensfaktor. Närmare 7 av 10 (67%) tillfrågade ur Generation Z uppger att en restaurang på arbetsplatsen skulle väga tungt vid valet av arbetsgivare (jämfört med 44 procent av Generation X).

Arbetsplatsens ansvar för medarbetarens hälsa
I tider där psykisk hälsa och stress diskuteras mer än någonsin, blir det allt viktigare att arbetsgivaren tar ett större helhetsansvar för sina medarbetares hälsa.

Enligt undersökningen svarar 65 % av tillfrågade i Sverige att det är viktigt att arbetsgivaren stödjer deras välmående, och hela 70 % förväntar sig av arbetsgivaren att tillhandahålla utrymmen för paus och återhämtning på arbetsplatsen. Trots att en tredjedel av alla tillfrågade äter sin lunch ensam är Generation Z är bäst på att använda sin lunchrast för sitt psykiska välbefinnande, genom socialisering, personliga intressen och vila.

Det finns mycket att lära av Gen Z som arbetstagare. Nästan hälften (47 %) av tillfrågade Gen Z uppger att de är mer villiga idag än innan 2020 att se sig om efter nya jobb om de inte trivs på sin nuvarande arbetsplats. De äldre generationerna är mer bekväma, där mindre än en fjärdedel (24%) kan tänka sig att byta arbetsgivare.

Om undersökningen
Om undersökningen Compass Groups Global Eating at Work Survey 2023 är en av de största generationsövergripande undersökningarna i sitt slag, som analyserar insikter från 35 000 globala arbetstagare i 26 länder om deras arbetsplatspreferenser, inklusive syn på att äta på jobbet, hållbarhet, digital anpassning, hälsa och mentalt välbefinnande. Studien genomfördes i samarbete med marknadsanalysföretaget Mintel mellan 18 november – 8 december 2022. Datan är nedbruten per land och ålder för att få attitydskillnaden över generationerna. I Sverige har 1883 respondenter medverkat i studien varav 243 personer ur Generation Z.

Om Compass Group
Compass Group är ledande måltidsleverantör i Sverige och levererar förstklassig mat och service på fler än 450 enheter runt om i landet. Verksamheten omsätter ca 3 miljarder kronor och drivs under varumärkena Food & Co, Marketplace, Medirest, Chartwells, Levy Restaurants, Amica, Unison m.fl. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC och förvärvade Fazer Food Services den 31 januari 2020. Koncernens omsättning uppgår globalt till £25 miljarder (2022), med över 500 000 anställda i 40 länder och servering av 5,5 miljarder måltider årligen. Läs mer www.compass-group.se

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...