KL-träbolaget Timratec har siktet på Europa – presenterar träforskaren Pierre Landel som ny VD

av Admin

Timratec är kompetensbolaget med målsättningen att bli ledande i Europa och driva på omställningen till hållbart byggande med KL-trä. För att ta nästa steg i utvecklingen rekryteras träforskaren Pierre Landel till rollen som VD vilket kommer möjliggöra för företaget att expandera såväl nationellt som internationellt.

Timratec grundades 2021 som en avknoppning till Fristad Bygg och har trots sin ringa ålder gjort sig kända i branschen för sin spetskompetens inom KL-trä, bland annat genom att vinna priset Årets Bygge för konstruktionen av fastigheten Solvik i skånska Sjöbo Väst. Idag är man fem anställda på kontoret i Borås men planen är att växa och på sikt öppna fler kontor och rekrytering av medarbetare såväl som samarbetspartners pågår, till en början på västkusten.

Lågkonjunkturen har slagit hårt mot byggbranschen. Enligt Byggfaktas Byggstartsindikator har bostadsbyggandet sjunkit med 28% på ett år och nedgången revideras kontinuerligt till än värre siffror. Historiskt har Timratecs portfölj innehållit mycket bostadsprojekt men man märker nu i stället av en ökad efterfrågan inom andra segment så som specialboenden, skolor och logistik. Därför satsar man nu på att bredda sin produktmix och enligt nya VDn Pierre Landel finns det gott om marknadsandelar att plocka.

”Det finns många möjligheter med att bygga industriellt med KL-trä och vi ser många större projekt i startgroparna som kommer att behöva vår spetskompetens. Hållbarhetsaspekten är viktig men en annan aspekt är att det går snabbare att bygga, vilket sätter krav på de som konstruerar. Med allt fler aktörer inom KL-trä på marknaden är tekniken på väg att gå från nisch till ny byggnorm, därför vill jag att Timratec ska vara den som spänner bågen och tänjer på gränserna,” säger Pierre Landel.

Pierres intresse för trä tog honom till Fristad Bygg för drygt 20 år sedan, och där var man tidig med att implementera den nya byggtekniken i Sverige. Efter åtta år lämnade Pierre bolaget och påbörjade en tjänst som träforskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut vilket senare ledde till en doktorandutbildning på RISE, som han senast kommer från. Som operativ VD kommer Pierre nu återigen få en aktiv roll i projekten på Timratec.

”Jag har följt Timratecs utveckling och även haft förmånen att få samarbeta med dem i ett par projekt hos RISE. Jag är övertygad om att min kunskap och mitt intresse för trä, konstruktion och byggande kommer att hjälpa Timratec att växa – inte bara här i Sverige utan även i Norden och Europa,” säger Pierre.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...