Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen region Stockholm utvecklar sitt samarbete om boendeinflytande i nytt avtal

av Admin

Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen region Stockholm har skrivit på ett nytt gemensamt boendeinflytandeavtal. Syftet med avtalet är att fortsätta utveckla hyresrätten till ett boende som kännetecknas av trygghet, inflytande och trivsel. Samarbetet ska även utveckla bostadsområden inom social hållbarhet.

Avtalet innehåller bestämmelser kring hur samarbetet ska se ut för lokala hyresgästföreningar, lokala hyresgästgrupper och gårdsföreningar. Även hur och när boendeinflytandemedel ska användas regleras i avtalet, som utökar boendeinflytandemedlen med en särskild projektpott.

– Vi är glada över att ha ingått detta samarbete med Hyresgästföreningen region Stockholm. Att skapa förutsättningar för våra hyresgäster att genom gemensamma aktiviteter kunna bidra till trivsamma bostadsområden är en viktig del i vårt arbete, säger Stefan Sandberg, vd på Svenska Bostäder.

– Det nya avtalet stärker hyresgästernas inflytande och möjlighet till att påverka sitt boende och sin boendemiljö. Det kommer också finnas möjligheter för hyresgästerna att söka ekonomiskt stöd för olika typer av initiativ. Vi ser positivt på att Svenska Bostäder fortsätter och stärker det här samarbetet med oss. Att föra dialog och möjlighet att påverka gynnar både hyresgäst och hyresvärd, säger Yngve Sundblad, ordförande i förhandlingsdelegationen med Svenska Bostäder på Hyresgästföreningen region Stockholm.

Det nya avtalet är giltigt från år 2023 tills vidare och ersätter ett tidigare avtal inom samma område.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...