Här är sommarens vägarbeten – risk för olyckor och längre restider

av Admin

I sommar genomförs vägarbeten över hela landet, vilket medför risker både för trafikanter och de som arbetar vid vägen. Som bilist bör man planera för längre restider på dessa sträckor och anpassa hastigheten. Varje år inträffar det omkring 300 trafikolyckor med personskador i samband med vägarbete.

– I de mätningar vi gjort de senaste två åren håller endast 1 av 3 motortrafikanter hastigheten förbi vägarbeten. Att inte dämpa farten är respektlöst och äventyrar säkerheten för de som i jobbet tvingas vistas inom riskområde, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet, Riksförbundet M Sverige.

Under åren 2003–2021 inträffade 5 667 trafikolyckor med personskador i eller i anslutning till vägarbeten. Totalt inträffade 74 dödsolyckor. Vart fjärde dödsfall i svenska arbetsolyckor har det senaste decenniet varit vägtrafikrelaterade.

– Den stora underhållsskulden leder till att antalet vägarbeten kommer att behöva öka de kommande åren. Kunskapen hos bilisterna om vägarbetarnas utsatta situation behöver höjas samtidigt som myndigheter och entreprenörer i högre grad måste säkerställa korrekta skyddsanordningar och goda arbetsvillkor, säger Tony Gunnarsson

Riksförbundet M Sverige uppmanar bilister att i sommar ta höjd för att det kan uppstå förseningar och att resorna kan ta längre tid än planerat på grund av vägarbeten.

– Kör försiktigt och följ hastighetsbegränsningarna när du passerar vägarbeten eller olycksplatser. Det är också viktigt att öka avståndet till framförvarande fordon. Den vanligaste olyckstypen vid vägarbeten är upphinnandeolyckor, där ett fordon blir påkört bakifrån av ett annat fordon, säger Tony Gunnarsson.

Större vägarbeten i sommar:

Norra Sverige

Län: Norrbotten och Västerbotten

E4, Daglösten–Bureå Beläggningsarbeten.
Lots samt trafikljus.
E4, Lillåbron–Sävar Åtgärder på sidoräcken.
En körbana avstängd, mötande trafik.
E4, Bygdeå–Sikeå Bygge av nya viltstängsel.
Mindre tillfälliga omledningar i vägarbetsområdet kan förekomma.
E4, Sikeå–Gumboda Ny beläggning och vi sätter upp mitträcken, viltstängsel och skyltar för att vägen ska bli mötesfri.

Avsmalnade körfält, nedsatt hastighet, trafikljus, tillfälliga förbifarter och omledning.

E4, Sikeå Ny trafikplats ska byggas.

E4-trafiken flyttas över till ramperna vid sidan av vägen under tiden som en ny bro byggs över E4. Nya tillfälliga utfarter och infarter från Robertsfors och Sikeå hamn. Nedsatta hastigheter.

E4, Skellefteå–trafikplats Ostvik Beläggningsarbeten.
Lots samt trafikljus.
372, Skellefteå–Skelleftehamn Beläggningsarbeten.
Nattarbete kl 18–06. Lots i kombination med trafikljus eller flaggvakt.
774, väg 364–Skellefteå flygplats Förstärkningsarbete av väg, avverkning i sidoområdet, ny belysning.
En körbana avstäng, mötande trafik. Omledning.
E4, Piteå–Töre Beläggningsarbeten, flera delsträckor mellan Piteå och Töre.
Lots. Nattarbete.
E4, Jävre Beläggningsarbete.
Lots. Nattarbete.
E4, Piteå Beläggningsarbete.
Lots. Nattarbete.
E45, Dorotea Tätortsupprustning: upprustning av väg för ökad trafiksäkerhet, bättre miljö och tillgänglighet för oskyddade trafikanter.
Omledningar, trafikljus, avstängd väg.

 

 

 

Mellersta Sverige

Län: Gävleborg, Dalarna, Jämtland och Västernorrland

E14, Stöde–Bodberget, Nedansjö, Tångböle –Tullstationen och Ytterån–Offnebacken Beläggning, rörbrosbyte (Nedansjö).
Lots och trafikljus, förbiledning (Nedansjö).
E4, Myre – trafikplats Skönsmon, Sundsvallsbron – Bondsjöleden (räcken), Hudiksvall – Kungsberget Beläggning, sätta räcken vid broar. Troligtvis nattarbeten. Sänkt hastighet, ett körfält. Trafikljus och lots.
84, Långå–Mökelbäcken Beläggning.
296, Furudal Beläggning.
Lots och trafikljus.
331, Helgum–Ramsele Beläggning.
Lots och trafikljus.
86, Timmervägen–Krånge Beläggning och ombyggnad med bland annat ny bro förbi Kovland.

Lots och trafikljus, sänkt hastighet och förbiledning.

 

Östra Sverige

Län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro, Östergötland

Väg 222, Skurubron, trafikplats Skuru– trafikplats Björknäs Brobygge.

Flera körfält öppna, men trafiken förflyttas i sidled och eventuell omledning. Sänkt hastighet.

Väg 261 Ekerövägen/E4 Förbifart Stockholm Ekerövägen breddas med ett kollektivkörfält mellan Nockebybron och Tappström. Bygge av anslutningar till E4 Förbifart Stockholm på Lovö, i Edeby och Tillflykten.

Sänkt hastighet och omledning av trafiken på vissa sträckor. Försämrad framkomlighet, risk för köbildning.

E4/Väg 273, trafikplats Arlanda–trafikplats Nybygget Renovering av broar vid trafikplats Arlanda, omasfaltering väg 273 mellan Arlanda och trafikplats Nybygget.

Broreparationerna innebär minskat antal körfält och sänkt hastighet.

E4, trafikplats Häggvik–trafikplats Kista Byggnation av nytt dagvattenmagasin för E4:an mellan trafikplatserna Häggvik och Tureberg.

Byggnadsarbetena med dagvattenmagasinet kommer att pågå dagtid under hela sommaren och påverkar trafiken på E4:an.

E4/E20, Essingeleden. Från trafikplats Nyboda till Karlbergsbron Reparationer och underhållsarbeten av Karlbergsbron, Gröndalsbron samt broarna vid trafikplats Nyboda längs med E4/E20 Essingeleden.

Av- och påfarter vid Gröndalsbron är avstängda mellan maj och juli. Övriga arbeten sker nattetid och innebär färre körfält.

E18, väg 553 och 634, väster och öster om Västerås Ombyggnation av E18 mellan Köping och Västjädra till fyrfilig motorväg samt flera underhållsarbeten på E18 genom Västerås: räckesreparationer, asfaltering av E18-ramper samt en broreparation vid Vallby. Omasfaltering av Dingtunavägen och reparation av bro över Svartån vid Forsby i Västerås.

Begränsad framkomlighet på E18 och väg 553, Dingtunavägen. Sänkt hastighet. Väg 634 stängs av i anslutning till bron för all trafik och trafiken leds om.

Väg 55/56 och 555, Alberga–Katrineholm med omnejd Väg 55/56 byggs om till mötesfri landsväg mellan Alberga och Katrineholm. Omasfaltering väg 55 mellan Strångsjö och Sågmon samt väg 555 mellan Sågstugorna (väg 55) och Stora Djulö.

Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 51, Kvarntorp–Almbro Ombyggnad till mötesfri landsväg.

Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 70, Anneberg, väster om Fjärdhundra, till Västmanlands länsgräns Omasfaltering av sträckan mellan Anneberg, väster om Fjärdhundra, och länsgränsen mellan Uppsala och Västmanlands län.

Vägen stängs av och trafiken i båda riktningar leds om via Heby.

E4, Lästringe, norr om Tystberga Reparation av de två E4-broarna som ligger i höjd med Lästringe, norr om Tystberga.

All trafik leds om till den motsatta körriktningen där det kommer vara mötande trafik med ett körfält i varje riktning. Hastigheten är sänkt till 70 km/timmen och det råder omkörningsförbud.

 

 

Västra Sverige

Län: Halland, Västra Götaland, Värmland

 

E6, norr och söder om Uddevalla Beläggningsarbete. Omledning.
Pågår två veckor på varje sträcka. Södergående (söder om Uddevalla) leds om till väg 675, 678 och 680. Norrgående (norr om Uddevalla) leds om till väg 832.
E45 Säffle –Tveta Trumbyte.
Stängning av väg och omledning.
154, Överlida –Axelfors Beläggningsarbete.
Vakt och lots.
E6.20 Göteborg, Hisingsleden Två nya trafikplatser.
E6 Göteborg, Tingstadstunneln och ny järnvägsbro Renovering av Tingstadstunneln samt bygge av ny järnvägsbro, i samma område.
Omledningsväg, färre körfält.
E20, Vårgårda–Vara Mötesfri väg.
Sänkt hastighet, smalare körfält, små omledningar.

 

 

Södra Sverige

Län: Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping

E4, Ljungby–Toftanäs Utbyggnad till motorväg.
Omledningar och sänkt hastighet.
Väg 40, Nässjö–Eksjö Mötesfri väg.
Omledningar och sänkt hastighet.
E22, Lösen–Jämjö Motortrafikled.
Omledning och trafikomläggningar.
108, Staffanstorp–Lund Arkeologisk undersökning och ledningsflytt.
Sänkt hastighet.
E22, Ålem Bygge av hållplats.
Sänkt hastighet.

Källa: Trafikverket

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...