Inflationen fortsätter att pressa dagligvaruhandeln

av Admin

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,1 procent under juli 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker uppgick under juli till 10,5 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Det gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan estimeras till -4,5 procent.

– Prisökningstakten inom dagligvaruhandeln var lägre i juli månad än i juni och den långsiktiga trenden för livsmedelsinflationen är nedåtgående. Samtidigt finns orosmoln om fortsatt höga priser på livsmedel på grund av väderförhållandena i såväl Sverige som övriga Europa samt en fortsatt försvagad svensk krona, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i juli till 6,3 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 0,9 procent. Hemleverans ökade med 3,8 procent och upphämtning i butik minskade med 6,8 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i juli till 2,7 procent.

– E-handelsandelen var lägre i juli än under årets föregående månader, en trend som inte är ovanlig under sommarmånaderna när konsumenterna har ett mer spontant köpbeteende. E-handelsandelen i juli var i linje med motsvarande månad föregående år, avslutar Karin Brynell.

Kalendereffekten beräknas till -1,1 procent för juli. Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgick därmed till 7,2 procent under juli månad. Justerat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under månaden till -3,3 procent.

Dagligvaruindex för augusti publiceras 14 september

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...