Moelven: – Vi går mot tuffare tider

av Admin

I ett krävande marknadsläge gör Moelven ett bra halvårsresultat, men marginalerna blir alltmer pressade.

– Vi har lämnat rekordåren efter pandemin bakom oss och upplever nu en vardag som mer liknar den vi hade före 2020, säger koncernchef Morten Kristiansen på Moelven Industrier ASA. Foto: Moelven

Koncernen omsatte 7 040 MNOK under årets första sex månader. Det är en minskning med 1 172 MNOK jämfört med samma period 2022. Rörelseresultatet för första halvåret landade på 343 MNOK vilket kan jämföras med 1 629 MNOK för samma period förra året.

– Vi har lämnat rekordåren efter pandemin bakom oss och upplever nu en vardag som mer liknar den vi hade före 2020. Med tanke på det tuffa marknadsläge vi befinner oss i är vi nöjda med halvårsresultatet, men vi räknar med att de kommande sex månaderna kommer att präglas av ännu större osäkerhet, säger koncernchef Morten Kristiansen på Moelven Industrier ASA.

Konsumtionen mattas av

Efterfrågan på sågade trävaror minskade första halvåret men höll sig ändå på en tillfredsställande nivå internationellt sett. På de skandinaviska hemmamarknaderna var aktiviteten låg inom byggvaruhandeln och det startas betydligt färre nya bostads- och fritidshusprojekt.

– Inflation, stigande räntor och högre kostnader generellt gör att den privata konsumtionen minskar. Människor måste prioritera vad de ska lägga pengarna på och det påverkar försäljningen av trävaror, säger Kristiansen.

Som en följd av den kraftiga nedgången på byggmarknaden meddelade Moelven Limtre AS i maj att de lägger ner sin filial i Agder, vilket innebär att 15 personer blir av med jobbet.

Företagen i Byggsystem-divisionen, som förutom limträ även tillverkar byggmoduler och kontorsinredning, upplevde totalt sett en bra aktivitetsnivå i bygg-, anläggnings- och infrastrukturprojekt liksom i andra mindre projekt under halvåret.

Rustar sig för framtiden

Enligt koncernchefen påverkar de osäkra tiderna koncernens resultat.

– Marknaden är föränderlig och oförutsägbar. De ökade kostnaderna ger lägre vinst på våra produkter och marginalerna utsätts för allt större press i hela värdekedjan.

Trots det fortsätter Moelven att arbeta enligt de långsiktiga strategier som har utarbetats.

– Marknaden kommer alltid att gå upp och ner, men vi är övertygade om att klimatsmarta produkter och tjänster är viktigare än någonsin. Därför fortsätter vi att rusta oss inför framtiden och jobbar både strategiskt och operativt med att utveckla en internationell konkurrenskraft i allt vi gör, säger Kristiansen.

Efterlängtad rapport om Trettenbron

I augusti offentliggjorde den statliga haverikommissionen sina slutsatser om orsakerna till Trettenbrons kollaps. Moelven Limtre tillverkade och monterade limträet till bron enligt byggherrens beställning. Projekteringen och dimensioneringen gjordes innan produkterna beställdes från Moelven. Rapporten var tydlig med att limträet inte hade något att göra med att bron rasade.

– Slutsatsen var både efterlängtad och förväntad. Vi är glada över att träet och vårt limträ har frikänts. Nu är vi redo att blicka framåt och fortsätta bygga en hållbar framtid i trä, säger Kristiansen.

Läs kvartalsrapporten för Q2 2023 här (PDF).

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...