Därför vantrivs svenskarna på jobbet

av Admin

Semestertider innebär att många reflekterar över sin arbetssituation och mycket talar för en stökig arbetsmarknad till hösten. Rekryteringsrapporten 2023 visar nämligen att en stor del av svenskarna vantrivs på sitt jobb och en betydande del planerar att söka sig vidare framöver. Workspace Recruit går igenom varför.

Enligt Workspace Recruits senaste rapport möter Sveriges arbetsplatser stora utmaningar när fler svenskar ställer högre krav på sina arbetsgivare. Endast en femtedel av svenskarna trivs mycket bra på sin arbetsplats. Hos de som inte trivs är främsta anledningen till missnöjet kopplat till lönen, vilket en tredjedel uppgett. Därefter är avsaknad av utvecklingsmöjligheter en anledning. Även arbetsmiljön visar sig vara av betydande orsak till missnöje hos många. En fjärdedel är nämligen missnöjda med företagskulturen, ledningen eller chefen. 23 procent trivs inte heller med sina kollegor.

Att känna sig sedd av sin arbetsgivare är av stor vikt för svenskarna och en majoritet anser att en bra chef ska vara lyhörd. Hela 44 procent av svenskarna efterlyser en stark ledare i sin chef. För att lyckas som chef bör man även vara organiserad, uppmärksam och sympatisk enligt mer än en tredjedel av svenskarna.

– Vi ser att allt fler svenskar känner sig otillfredsställda på sina arbetsplatser och söker efter bättre alternativ. Låga löner och bristande utvecklingsmöjligheter är tydliga faktorer som påverkar trivseln. För att behålla och attrahera talanger måste arbetsgivare uppfylla de högre krav som ställs. Det är avgörande att vara lyhörd som chef och skapa en miljö där anställda känner sig sedda. Vi uppmanar företag att investera i sina medarbetare och skapa en arbetskultur som främjar både tillväxt och välmående, säger Jenny Sandén, Marknadschef på Workspace Recruit

I kölvattnet av pandemin har möjligheterna till att jobba hemifrån ökat. Många uppskattar flexibiliteten som distansarbete tillför och nästan en femtedel av svenskarna uppger att bristande möjligheter till distansarbete blir grund till vantrivsel på arbetsplatsen. En femtedel av svenskarna anger också att en för lång väg till jobbet är en faktor till att de trivs mindre bra på arbetsplatsen.

Läs mer om Workspace Recruit

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Workspace Recruit. Under perioden 5–9 januari 2023 har sammanlagt 1123 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...