Textiltorget moderniseras med innovativa träbaserade fasader

av Admin

Trä har på senare tid blivit allt vanligare som materialval för kontorsbyggnader, då det erbjuder en hållbar och estetiskt tilltalande lösning för modern arkitektur. Tack vare det senaste genombrottet från fasadentreprenören Staticus, Hybrid Unitised Façade (HUF), ersätts aluminiumbaserade strukturer med limträ – vilket både ger ett visuellt vackert uttryck och samtidigt minskar CO2-avtrycket. Nu används nästa generations HUF-system för första gången i Sverige och det första elementet har nyligen tillverkats.

Fasadentreprenören Staticus har fått i uppdrag att designa, bygga och montera 1400 kvm av deras nästa generations elementfasadsystem Hybrid Unitised Façade (HUF) till Textiltorget. (Fotorättigheter: Fabege AB)

Textiltorget, beläget i Hammarby Sjöstad, är en industribyggnad som uppfördes 1955. Genom åren har fastigheten byggts till och omvandlats från fabrik till kontorsbyggnad. Nu genomgår huset ännu en förändring och får samtidigt en ny kostym som behåller sin ursprungliga karaktär, med fasader som erbjuder cirka 40 procent lägre inbyggd CO2 beroende på enhetsstorlek, förbättrad termisk prestanda och enklare återvinning vid slutet av livscykeln.

Fasadentreprenören Staticus har fått i uppdrag av Fabege AB att designa, bygga och montera 1400 kvadratmeter av deras nästa generations elementfasadsystem Hybrid Unitised Façade (HUF). Detta prefabricerade system är en nyligen uppgraderad lösning som kombinerar exponerat limträ och aluminium för att skapa fasader som är både bättre för miljön och erhåller hög teknisk prestanda.

– Fabege strävar efter mycket hög prestanda och hållbarhet för detta projekt. Textiltorget kommer att certifieras enligt BREEAM-SE Excellent, vilket ställer höga krav på hållbarhetsprestandan. Ett av projektmålen är att minska CO2-avtrycket och vårt fasadsystem kommer att spela en viktig roll i detta. Även om Textiltorget blir det första projektet i Sverige som använder nästa generations HUF-system, är det inte nytt för oss att jobba med hybridfasader i trä-aluminium. Därför kommer vår erfarenhet att gagna detta projekt, säger Tomas Bûcas, Sales Director Nordics på Staticus Sverige.

En bra kombination av form och funktion

Staticus blev involverade i processen redan i ett tidigt skede. Genom att förse Fabege och ACC Glas och Fasadkonsult med miniatyrprototyper kunde de undersöka om kundens önskemål om att ha trä bakom glaselement var möjligt att uppfylla. Efter att ha studerat dessa prototyper konstaterades att luftfuktigheten blev för hög och temperaturskillnaderna för stora för att träet skulle hålla.

– Kunden var mycket intresserad av att ha trä på insidan av fasaden, både ur ett visuellt och miljömässigt perspektiv. Samtidigt var vi tvungna att hitta en lösning som skulle klara väder och vind och samtidigt bevara de tekniska egenskaper som krävs. Vårt HUF-system blev en utmärkt lösning, säger Algirdas Simuntis, Project Manager på Staticus. Han fortsätter:

– Det som skiljer vårt HUF-system från andra system är att vi baserar det på limträ. Traditionellt sett har aluminium varit det dominerande materialet i elementfasader, men vi har tagit steget att integrera bärande och exponerade träkomponenter i vårt HUF-system för att dra nytta av dess fördelar.

– Genom att använda glulam, en form av limträ, ersätter vi de traditionella aluminiumprofilerna i fasadsystemet. Den yttre delen av fasadsystemet tillverkas fortfarande av en kombination av aluminium och glas för att ge skydd mot väderförhållanden och hantera dräneringssystemet. Det innebär att vi kombinerar fördelarna med träets termiska isoleringsförmåga och miljöfördelar med aluminiumets styrka och flexibilitet, förklarar Algirdas Simuntis.

Öppnar dörren för träbaserade fasader

Genom att kombinera innovation, forskning och samarbete med partners som SINTEF, OsloMet och KTU har Staticus kunnat öppna dörren för en bredare användning av träbaserade fasader i kontorsbyggnader och andra arkitektoniska projekt. Dessutom har flera tester genomförts för att påvisa systemets möjligheter.

– Tillverkningen har gått i gång nu i augusti, men en viktig milstolpe uppnåddes redan vid testningen av HUF-systemet som kommer att användas vid Textiltorget. I maj 2023 klarade systemet alla nödvändiga tester vid VINCI Technology Centre i Storbritannien. Där ställer de ännu högre krav på testningen, så om systemet klarar deras prov kan man vara extra säker på att det kommer att fungera väl även under nordiska förhållanden. Vid testningen genomfördes både statiska och dynamiska tester av bland annat vattentäthet, vindmotstånd, slagmotstånd och luftgenomsläpplighet. Resultaten visade att systemet var lämpligt för både detta projekt och många andra, berättar Tomas Bûcas.

Han avslutar:

– Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och våra lösningar och vårt nästa generations HUF-system är en reaktion på marknadens behov. Den svenska marknaden kräver att fastighetsutvecklare skapar mer CO2-vänliga byggnader och därför behövs det lösningar som underlättar det arbetet. Samtidigt har HUF-systemet flera estetiska fördelar. Man kan till exempel välja olika typer av trä beroende på önskat uttryck. Vi är mycket glada över att ha fått vara med i Textiltorget och ser fram emot att få introducera vårt nya HUF-system för fler aktörer på marknaden inom kort.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...