Bjurfors kommentar till Mäklarstatistik: Svagare data än normalt i augusti

av Admin

Augusti brukar normalt sett vara en stark månad på bostadsmarknaden. Men siffror från Svensk Mäklarstatistik visar på stillastående eller sjunkande priser den senaste månaden. Undantagen var villor i Stor-Stockholm och bostadsrätter i Centrala Göteborg, där priserna steg med 1 procent.

Efter tre raka månader av uppgång var villapriserna i riket oförändrade i augusti. Samtidigt fortsatte bostadsrättspriserna nedåt för andra månaden i rad, med den senaste prisökningen i maj. Däremot ser det nu mer positivt ut i årstakt, på grund av svagare jämförelsetal. Över 12 månader noteras oförändrade bostadsrättspriser medan utvecklingen för villor ligger på -8 procent. Motsvarande siffror sedan toppnoteringarna i mars/april förra året är -10 respektive -11 procent.

Fredrik Kullman, vd för Bjurfors Sverige, kommenterar.

– Det brukar vara ett typiskt mönster att bostadspriserna stiger i augusti, men i år såg vi en något mer dämpad utveckling. En viktig förklaring är det stora utbudet som har växt till sig ytterligare efter den lugna sommaren. Sedan har förväntningarna stärkts om att Riksbanken inte är klara med räntehöjningarna, att det förmodligen blir en eller två höjningar till. Den osäkra situationen visar sig även i antalet genomförda affärer, som fortsätter att ligga relativt lågt, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Sverige.

Fredrik Kullman förutspår trots detta att vi kommer att se små prisförändringar på bostadsmarknaden under hösten. Han tror också att det därefter kan gå snabbt, när marknaden väl vänder.

– Bostadspriserna kan uppvisa en viss variation från månad till månad, men när året sammanfattas tror jag att vi kommer att ha sett en relativt stabil utveckling från nu och framåt. Även om det ekonomiska läget är utmanande finns det flera signaler som ger oss anledning att vara optimistiska. Arbetslösheten är på rekordlåga nivåer, börsen går starkt och elpriserna ser betydligt bättre ut än förra vintern. Dessutom trycks inflationen tillbaka steg för steg, och flera banker väntar sig räntesänkningar redan en bit in på nästa år. Man ska också komma ihåg att bostadsmarknaden ofta brukar vara först med att reagera på ekonomins förändringar. När det väl vänder är jag övertygad om att vi kommer att bevittna en påtaglig ökning både i aktivitet och priser. Det syns inte i statistiken, och det kan vara svårt att tro när man läser nyheterna, men det finns en stark underliggande efterfrågan, som dessutom bara byggs på hela tiden. Tids nog kommer vi se resultatet av detta, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Sverige.

Stockholm
Under det senaste året har Stockholm haft starkast prisutveckling av de tre storstadsområdena. I augusti ökade villapriserna i Stor-Stockholm med 1 procent, medan bostadsrättspriserna förblev oförändrade i Centrala Stockholm och sjönk med 1 procent i Stor-Stockholm. Det innebär en förändring från -5 procent för villor till +4 procent för bostadsrätter på ett års sikt. Men enligt Christina Henriksson, regionchef Bjurfors Stockholm, återspeglar detta inte nödvändigtvis den verkliga marknadssituationen.

– I Stockholm har köpare och säljare fortfarande svårt att mötas, utbudet är stort och många objekt förblir osålda. Därför tycker jag inte att man ska stirra sig blind på procenttal och kvadratmeterpriser, det finns risk att det blir missvisande. Tyvärr lever många säljare fortfarande i tron att de ska få lika mycket som grannen fick för 1,5 år sedan, säger Christina Henriksson, regionchef Bjurfors Stockholm, och fortsätter:

– Visst går det fortfarande att sälja till riktigt höga priser, men då ska bostaden ticka nästan alla boxar, om inte samtliga. Med det ökade utbudet har köparna blivit mer noggranna i sina val. Har man en relativt vanlig bostad är det otroligt viktigt att ha realistiska förväntningar, annars får man den inte såld i dag.

Samtidigt uppger Henriksson att Bjurfors ändå upplevde en lite högre aktivitet under den här sommaren. Något som skulle kunna vara ett tecken på viss ljusning.

– Jag kan inte tala för andra mäklarföretag, men på Bjurfors hade vi fler försäljningar den här sommaren än vi hade förra året. Dessutom har vi noterat att besökarna börjat prata om att det kan vara läge att passa på innan det vänder. Det här skulle kunna vara ett tidigt tecken på att vi är på väg mot en mer normaliserad marknad med högre aktivitet. Men säljarna behöver också bjuda till, för man är trots allt två i en affär, säger Christina Henriksson, regionchef Bjurfors Stockholm.

Små lägenheter mer svårsålda
I dag finns det en allmän uppfattning om att små lägenheter är enklare att sälja eftersom fler förväntas anpassa sina boendekostnader genom att byta till mindre bostäder. Men Christina Henriksson motsätter sig lite grann detta, åtminstone på Stockholmsmarknaden där prisbilden är högre.

– Den underliggande efterfrågan är mycket hög på små lägenheter, men det betyder inte per automatik att de är lättsålda. De här bostäderna har oftast studenter och unga vuxna som primär målgrupp, och tidigare har det nästan varit mer regel än undantag att föräldrar stöttat ekonomiskt. Men med den nuvarande ekonomiska situationen märker vi att föräldrar inte är lika benägna att hjälpa till med kontantinsats eller gå in som medlåntagare. Större bostäder, framför allt treor och större, är enklare på så sätt att det oftare är par eller familjer som köper. Men vi märker att nästan alla letar efter mer prisvärda alternativ, kan man minska bostadsstorleken gör man oftast det, säger Christina Henriksson, regionchef Bjurfors Stockholm.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, augusti 2023

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket -1 % -1 % ±0 % 42 389
Centrala Stockholm ±0 % +2 % +4 % 106 296
Stor-Stockholm -1 % -2 % +3 % 64 027
Centrala Göteborg +1 % +2 % -2 % 65 929
Stor-Göteborg -1 % ±0 % -4 % 46 281
Centrala Malmö ±0 % +2 % -1 % 38 131
Stor-Malmö ±0 % +3 % -3 % 34 858

Prisstatistik VILLOR, augusti 2023

VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket ±0 % +2 % -8 % 3 431 000
Stor-Stockholm +1 % +1 % -5 % 6 345 000
Stor-Göteborg ±0 % +2 % -8 % 5 046 000
Stor-Malmö -1 % ±0 % -9 % 4 868 000


Prisstatistik FRITIDSHUS, augusti 2023

FRITIDSHUS 12 mån Medelpris
Riket -8 % 2 164 000

Fullständig statistik finns på: maklarstatistik.se

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...