Helsvetsat avloppssystem med skräddarsydda lösningar väljs till stort VA-projekt i Eskilstuna

av Admin

Just nu pågår ett stort upprustningsarbete i sex stugområden i Eskilstuna. Utöver att bygga ut elnätet och ge fler hushåll möjligheten att koppla upp sig till fiber, bygger man även ut det kommunala VA-systemet. Dessa sex områden ligger belägna i ett vattenskyddsområde, där man inte vill riskera läckage eller rotinträngningar. Därför har man valt ett helsvetsat system från Wavin, med skräddarsydda lösningar som produceras efter kundens specifika behov.

Bild: Just nu byggs det kommunala VA-systemet ut i sex stugområden i Eskilstuna, belägna i ett vattenskyddsområde där man inte vill riskera läckage eller rotinträngningar. Därför har man valt ett helsvetsat system från Wavin, med skräddarsydda lösningar som produceras efter kundens specifika behov.

Det är Eskilstuna Energi och Miljö AB som har fått i uppdrag att bygga ut kommunala vatten- och avloppsledningar till över 400 fastigheter i närheten av vattenverket Hyndevad och dess vattenskyddsområde. Projektet kommer att medföra en stor miljöförbättring, samtidigt som det skyddar vattentäkten i Hyndevad. Entreprenör för VA-byggnationen är Salboheds Bygg och Anläggning AB.

Att arbeta inom ett vattenskyddsområde ställer stora krav på både utförande och material. Detta då man vill minimera riskerna för läckage. Därför har man valt helsvetsade PP-avloppssystem från Eskilstunaföretaget Wavin till VA-byggnationen.

– Arbetet här i Eskilstuna ställer stora krav på oss som utförare och vi har en bestämd plan att följa för att se till att vi minimerar risken för läckage. Samtidigt har vi också full koll på vad vi måste göra om det skulle hända. Det ställer också stora krav på materialet vi använder. Därför har man valt ett helsvetsat system från Wavin. I ett traditionellt system används tätningsringar, men rotinträngningar kan ta sig förbi dessa. Med helsvetsningen blir det istället ett slutet system som minimerar risken för rotinträngningar, berättar Jonas Hansson, entreprenör på Salbohed.

Skräddarsytt efter kundens behov

Wavins avdelning Handmade har spelat en nyckelroll för att se till att systemet som installeras i Eskilstuna ska vara så säkert som möjligt.

– Handmade är en egen avdelning på Wavins fabrik i Eskilstuna. Vi utgår från kundens ritningar och ritar därefter själva upp alla speciallösningar som ska tillverkas i detalj. Det kan vara allt från brunnar till vanliga böjar och grenrör. Sedan utgår produktionen från dessa ritningar och skapar allt som behövs, precis efter kundens önskemål, berättar Magnus Jansson, Team Leader på Wavin Handmade, och fortsätter:

– För VA-projektet i Eskilstuna skulle allting vara helsvetsat, vilket betyder att vi inte får använda tätningsringar att täta med. Därför behövde vi specialtillverka runt 450 brunnar, samtidigt som vi tillverkar rör och böjar. Vi på Handmade är ofta inblandande i Wavin-projekt men detta är ett mycket stort projekt för oss.

Komplext projekt kräver snabb service

Enligt Jonas Hansson är projekt i den här storleken något av det svåraste man kan stöta på i branschen.

– Normalt har man kanske ett eller två områden att hantera. Här har vi sex stycken, och ytan är stor. Det innebär att allting blir mer komplext. Vi har masshantering, mycket folk i rörelse, mycket logistik att få på plats och samtidigt måste vi se till att hålla vattenskyddsområdet säkert. Därför är det viktigt att vi och våra leverantörer hela tiden tänker långsiktigt, säger Jonas Hansson och avslutar:

– Med helsvetsade system tar allting längre tid och man får fler moment ute på arbetsplatsen. Jag har därför möte med Wavin varje vecka för att planera vad vi ska göra de kommande veckorna. Vår relation med Wavin är bra och vi får väldigt bra service från både produktionen och säljarna. Ibland är det rördelar som vi behöver ha tag på snabbt och då har de löst det varje gång, vilket är en trygghet för oss som utförare.

Arbetet drog i gång januari 2022 och förväntas vara klart till våren 2024.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...