Arbetsplatsolyckorna ökar – nu kontrollerar Byggnads 1 200 arbetsplatser

av Admin

Med start idag och en vecka framåt kommer över 1 200 byggarbetsplatser över hela landet att kontrolleras i den största enskilda arbetsmiljöinsatsen i Sverige. Särskilt fokus ligger på planering av arbetsmiljön och tidiga riskbedömningar.

Arbetsplatsolyckorna och även dödsolyckorna ökar i Sverige och byggbranschen hör till de värst drabbade sektorerna. Inte sedan 2011 har så många dött på jobbet under första halvåret, enligt siffror från Arbetsmiljöverket. Men olyckorna går att undvika. En rapport från Arbetsmiljöverket 2019 visade att samtliga granskade dödsolyckor sannolikt hade kunnat undvikas med ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur.

– Att göra tidiga riskbedömningar där arbetstagare involveras är en grundläggande förutsättning för fungerande arbetsmiljöarbete. Ändå är det få arbetsgivare som följer lagen och har rutiner för detta. Nu gör vi en riktad insats för att få en säkrare bransch för våra medlemmar, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande.

Kontrollerar 1 200 arbetsplatser

För sjunde året i rad storsatsar Byggnads under den europeiska arbetsmiljöveckan och fackförbundets skyddsombud genomför 1 200 extrakontroller med fokus på just riskbedömning i tidigt skede.

– Det här är den största enskilda arbetsmiljöinsatsen som görs i Sverige. Vi har utbildat 80 handledare som i sin tur kallat samtliga våra 3 400 skyddsombud till utbildning i de här frågorna, säger Johan Torstensson Aas, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Byggnads.

Var tredje byggnadsarbetare känner sig otrygg

Tidigare presenterade Byggnads en medlemsundersökning där 73 procent uppgav att varken skyddsombud eller annan arbetstagare fått möjlighet att medverka i planeringen av deras nuvarande projekt.

Undersökningen visade att bristande samverkan leder till otryggare anställda. 57 procent upplevde inte att alla åtgärder var vidtagna för att motverka ohälsa och olyckor i arbetet och var tredje byggnadsarbetare svarade att hen inte känner sig trygg på sin arbetsplats, ur ett arbetsmiljöperspektiv.

– Vi kan visa att samverkan och rätt planering leder till både säkrare arbetsplatser och tryggare medarbetare. Jag hoppas att den här veckan leder till en klar förbättring i branschen. Alla har rätt att komma hem efter arbetsdagens slut, riskbedömning räddar liv, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande.

Arbetsplatsbesök under vecka 43

Län Antal planerade arbetsplatsbesök under vecka 43
Blekinge län 40
Dalarnas län 15
Gotlands län 15
Gävleborgs län 20
Hallands län 30
Jämtlands län 25
Jönköpings län 40
Kalmar län 50
Kronobergs län 25
Norrbottens län 75
Skåne län 270
Stockholms län 205
Södermanlands län 60
Uppsala län 70
Värmlands län 70
Västerbottens län 105
Västernorrlands län 45
Västmanlands län 25

Media har möjlighet att följa med på arbetsplatskontrollerna. Kontakta Byggnads pressjour eller Byggnads i din region.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...