Läkare Utan Gränser väljer Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

av Admin

Läkare Utan Gränser har tecknat ett rikstäckande ramavtal med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling om att förmedla bostäder och fastigheter som ges i gåva till organisationen. Avtalet sträcker över tre år med start i oktober 2023.

– Vi är mycket stolta över att få bidra till Läkare Utan Gränsers livsviktiga arbete med att ge sjukvård och humanitär hjälp till människor över hela världen. Samarbetet hjälper oss att bidra till samhället och är ett viktigt led i vår strategi för att vara Sveriges mest hållbara mäklarföretag, säger Per Sangrud, hållbarhetschef på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Varje år testamenteras och skänks ett hundratal fastigheter till Läkare Utan Gränser från privata givare. Gåvor som omvandlas till organisationens viktiga arbete över hela världen med att tillhandahålla högkvalitativ sjukvård till dem som behöver den mest. Genom det rikstäckande ramavtalet med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling kan större del av donationerna användas för Läkare Utan Gränsers verksamhet, då fastighetsförsäljningen sker till ett reducerat mäklararvode. Samarbetet inleds i oktober 2023.

– Vi är oerhört tacksamma över att varje år få bostäder och fastigheter i gåvor, oftast i samband med testamenten. För oss innebär avtalet med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling att vi kan effektivisera hela försäljningsprocessen och omvandla gåvor till ännu mer livräddande arbete i humanitära kriser världen över, säger Ida Bah, Insamlingschef på Läkare Utan Gränser.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...