Boverket reviderar byggprognosen – bostadsbyggandet minskar kraftigt

av Admin

Antalet påbörjade bostäder minskar kraftigt i år, och nedgången förväntas fortsätta under 2024. Det visar Boverkets revidering av sin byggprognos från juni 2023.

Diagrammet visar antalet påbörjade bostäder 2011 – 2024 (p=prognos). Källa: SCB samt Boverkets prognos. Boverket

Boverket bedömer att det i år påbörjas cirka 27 000 bostäder, varav 2 000 genom ombyggnader. Det är en minskning med cirka 55 procent jämfört med året före. Prognosen för år 2024 är att bostadsbyggandet minskar ytterligare då det påbörjas cirka 19 500 bostäder inräknat ombyggnader, vilket är 2 000 bostäder färre jämfört med prognosen från juni.

– Byggprognosen pekar på en långvarig låg byggtakt vilket riskerar leda till att kapaciteten i byggsektorn minskar betydligt. Vilket kan leda till att det kommer ta tid att växla upp byggtakten när efterfrågan åter ökar. Det blir då svårt att möta de cirka 67 000 bostäder som behöver tillkomma per år fram till 2030 och underskottet på bostäder kommer åter öka, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Markant försvagad köpkraft hos hushållen, samtidigt med tredubblade bostadsräntor och en kraftig ökning av byggkostnaderna under de senaste åren bidrar till utvecklingen.

Läs mer om den reviderade byggprognosen på Boverket webbplats:

Boverkets reviderade byggprognos oktober 2023 (på Boverkets webbplats)

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...