Säkerhetsmedvetenheten hos egenföretagare sjunker markant visar Bosch Professional Safety Index 2023

av Admin

För tredje året i följd lanseras undersökningen Bosch Professional Safety Index, som tar tempen på hantverkares säkerhetsmedvetenhet. I 2023-års upplaga framgår en viss tillbakagång på området med ett index på 66 – ned från 67 tidigare år. Samtidigt står det klart att säkerhetsmedvetenheten på två år sjunkit markant bland egenföretagare. 

För två år sedan började Bosch Professional ta tempen på hantverkares säkerhetsmedvetenhet med en undersökning kallad Bosch Professional Safety Index, vars syfte är att lyfta frågor kring säkerhet på arbetsplatsen. Det index som tas fram och själv undersökningen utförs av ett av Sveriges ledande undersökningsföretag Novus.

För 2023 landar indexvärdet på 66, vilket är en mindre tillbakagång från 2021 och 2022 där index låg på 67. Här är idealet 100, som skulle indikera absolut medvetenhet bland alla Sveriges hantverkare. En särskilt oroande trend är medvetenheten bland egenföretagare, som utgör den största gruppen i branschen, där indexvärdet sedan 2021 sjunkit från 68 till 60. Det här är en trend som måste vändas.

Glädjande nog tycker ändå en betydande majoritet, 94 procent, att säkerhetsföreskrifter är viktiga att följa. Samtidigt saknar många rätt kunskaper om säkerhetsföreskrifter. Det skulle kunna tolkas som att ett intresse finns och att en enkel åtgärd vore om branschen tillsammans blir bättre på att nå ut med information till hantverkare.

– Som bransch måste vi ta ett samlat grepp för att förbättra säkerheten på arbetsplatser. När vi för tredje året i rad släpper Bosch Professional Safety Index 2023 hoppas vi kunna bidra till diskussionen och öka kunskapen i dessa, för hundratusentals arbetare, livsviktiga frågor. Att medvetenheten sjunkit stort bland egenföretagare som utgör en majoritet av arbetskraften visar att vi behöver anstränga oss särskilt för att nå ut till dessa, säker Patrik Ölmeborg, Country Business Director, Bosch Power Tools, Robert Bosch AB 

Bosch Professional Safety Index 2023 innehåller även två nya frågor med fokus på arbetsplatsen. Här framgår att fyra av tio oroar sig för att råka ut för en olycka på arbetsplatsen, samtidigt som sju av tio upplever att deras arbetsgivare tar säkerhet kopplat till yrkesutövningen på allvar. Detta kan ses ligga i linje med medvetenheten om arbetssäkerhet i det stora perspektivet.

Bosch Professional arbetar aktivt för att deras verktyg ska vara så säkra som möjligt för hantverkare. Bland funktionerna finns KickBack Control som skyddar användare från att skada handleden om maskinen kilar fast, Vibration Control som minskar mängden vibrationer och Drop Control, vilken stänger av maskinen om den åker i golvet.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...