Fastighetsägarna inleder årets hyresförhandlingar i Stockholm och Göteborg

av Admin

Nu inleds hyresförhandlingarna om nästa års hyror i Stockholm och Göteborg. Utgångspunkten är att hyrorna måste utvecklas i takt med kostnaderna för att Sveriges hyresrätter ska fortsätta förvaltas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

– Hyran måste utvecklas i takt med kostnaderna. Annars kommer det att investeras mindre i hyresrätten, såväl vad gäller renoveringar, underhåll som nyproduktion. Det kommer att förvärra bostadsbristen och resultera i sämre bostäder för Sveriges hyresgäster på sikt, säger Rikard Ljunggren, vd på Fastighetsägarna GFR som på uppdrag av hyresvärdarna förhandlar omkring 30 000 lägenheter i Göteborg.

Med en gemensam vägledning tillsammans med Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta som grund, går Fastighetsägarna idag ut och påkallar hyresförhandlingar i Stockholm och Göteborg där Fastighetsägarna yrkar att hyran höjs med 12 procent under nästa år.

– Inom ramen för den så kallade trepartsmodellen är Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna överens om vilka faktorer som ska ligga till grund för att beräkna kostnadsutvecklingen för att äga och förvalta hyresrätter. De senaste tre åren har kostnaderna, enligt modellen, ökat med 14,1 procent, säger Rikard Ljunggren.

Omvandlat till kronor innebär yrkandet om 12 procent att en normalstor trea med en hyra på 7000 kr skulle få en hyreshöjning på 840 kronor per månad. Det ska jämföras med månadskostnaden för en jämförbar bostadsrätt, som inte sällan blivit 8000 kronor dyrare per månad det senaste året. Enligt en rapport från HSB kommer många bostadsrättsföreningar under den närmaste tiden dessutom att behöva höja sina avgifter med i genomsnitt 40–50 procent för att möta de kraftigt stigande kostnaderna som drabbar fastighetssektorn.

– Det kommer att bli tuffa förhandlingar. Branschen och hushållen är hårt pressade. Samtidigt måste vi komma ihåg att hyresgästerna är mer skyddade mot skenande räntekostnader, dyrare fjärrvärme, höjda taxor med mera än dem som äger sin villa eller bostadsrätt. Även med en höjning på 12 procent kommer hyresvärden att ta den största delen av dessa kostnader, säger Nathalie Brard, Förhandlingschef på Fastighetsägarna Stockholm.

Fastighetsägarna hoppas att årets förhandlingar kan bli klara snabbare än tidigare år. Bakgrunden är de tidsfrister och den tvistelösning som sedan årsskiftet införts och som nu kan tillämpas för första gången i händelse att parterna inte kommer överens. Därtill finns en vägledning för förhandlingarna som parterna gemensamt utarbetat. Fastighetsägarna hoppas därför att förhandlingarna ska avslutas i god tid innan årsskiftet, så att hyresgästerna vet hur hög hyran blir inför nästa år.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...