Fler krockkuddar behövs för att lindra konjunkturnedgången

av Admin

Regeringen utökar antalet platser inom yrkesutbildningen i statsbudgeten för 2024. Detta för att förbättra kompetensförsörjningen och göra det möjligt för fler att yrkesväxla. Investeringen i utbyggt rotavdrag och utvecklad laddinfrastruktur är också viktiga insatser. Sammantaget stärker detta installationsbranschens möjligheter att genomföra den klimat- och energiomställning som samhället står inför.

– Det är positivt att regeringen stärker yrkeshögskolan och yrkesvux i budgeten. Inom installationsbranschen saknar vi 28 000 installatörer inom el och VVS. Att fler utbildningar kan starta är viktigt för att förbättra kompetensförsörjningen och i förlängningen möjliggöra samhällets energiomställning, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

– Vi välkomnar även det utbyggda rotavdraget som gör det möjligt för fler hushåll att genomföra energieffektiviserande insatser som att installera värmepump eller smart styrning. Vi har drivit på för detta och beskedet är ett viktigt första steg för att överbrygga ett tufft konjunkturläge. Men höjningen av avdraget måste permanentas och vi bedömer att det kommer att behövas ytterligare stimulanser för att lindra krisen, avslutar Ola Månsson.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...