Väderskadorna ökar – läckage genom villatak har tredubblats på fem år

av Admin

Väderrelaterade vattenskador i villa under augusti månad har tredubblats på fem år, enligt försäkringsbolaget If. Sett till året som helhet har det skett en anmärkningsvärd ökning. ”Nu krävs det att man som husägare klimatrustar sitt hus”, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Nu utser If vecka 38 till Klimatrustningsveckan.

Många husägare står inför nya utmaningar att rusta sig mot naturskador i form av exempelvis skyfall. Väderrelaterade vattenskador blir allt vanligare och leder till stora kostnader för privatpersoner och försäkringsbolag.

– Med den senaste tidens kraftiga regn blir det tydligt om man inte har skött om sitt tak. Lösa takpannor och otäta tak är den absolut vanligaste orsaken till vattenskador orsakade av läckage utifrån. Där ser vi nu en tydlig ökning, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If.

Svårt med försäkringsersättning

If får varje månad in ungefär 1000 skadeanmälningar som rör vattenskador, då kan det handla om allt från läckande rör, läckande kylskåp eller diskmaskiner som gått sönder. Den blöta sommaren, och främst augusti som inleddes med regnstormen Hans, har gjort att skadeanmälningarna skjutit i höjden. Försäkringsbolag skiljer på vattenläckor inne i huset och vatten som tagit sig in utifrån.

If ser en tydlig trend där antalet vattenskador i villor stadigt ökar varje år. Ett hack uppåt i statistiken syns år 2021 på grund av skyfallet och översvämningarna i Gävle. År 2023, mellan januari och augusti, hade If drygt 20 procent fler skador jämfört med 2019, och 14 procent fler jämfört med år 2020.

”Vänta inte tills det är för sent”

If ser ett stort behov av att kraftsamla kring klimatrustning hos privatpersoner och husägare. Det går att förbereda sig genom att se över sitt hus och göra de skadeförebyggande åtgärder som rekommenderas.

– Just läckage genom taket kan vara svårt att få full ersättning för genom hemförsäkringen. Man förväntas helt enkelt som husägare se till att taket skyddar mot regn. Det finns råd och hjälp att få – vänta inte tills det är för sent, säger Jenny Rudslätt, på If.

Antal vattenskador i villa (vatten utifrån via tak eller väggar, ovan mark):

Augusti 2018: 129

Augusti 2019: 178

Augusti 2020: 127

Augusti 2021: 326

Augusti 2022: 201

Augusti 2023: 588

Källa: If

Antal vattenrelaterade skador – Villa (inkl. andra typer av vattenskador ex. läckande rör)
Skadetyp Månad 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Skyfall, inklusive baktryck augusti 66 143 62 555 203 484
Storm, hagel augusti 140 38 28 51 152 254
Vatten, även oljeskada, pulver augusti 1121 1317 1193 1232 1020 1709
Total Total 1327 1498 1283 1838 1375 2447

Källa: If

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...