Rekordtillväxt av solel i Skåne

av Admin

6 192 nya solcellsanläggningar har anslutits till E.ONs elnät under årets första åtta månader, att jämföra med 4 936 under hela förra året. Totalt har Skåne län nästan 302 megawatt solel anslutet, vilka kan producera energi som motsvarar årsförbrukningen för drygt 132 000 hushåll.

Drygt en tredjedel av samtliga solcellsanläggningar i E.ONs elnät har anslutits under de åtta första månaderna i år. Men även om ny automatisk process har fått ned handläggningstiderna i de flesta fallen från 70 till 7 dagar blir det ibland för trångt i elnätet, vilket medför väntetider. Foto: Christian Andersson, Apelöga

–Intresset för hållbara energilösningar har slagit igenom på bred front bland våra kunder, och det är tydligt att fler och fler väljer att investera i solel såväl för dess ekonomiska som för dess miljömässiga fördelar, säger Peter Hjalmar, regionchef syd på E.ON.

E.ON har i år anslutit över 20 000 anläggningar till bolagets elnät och har således redan överträffat hela förra årets totala antal solcellsanslutningar på drygt 15 000 – vilket i sig var en ökning med 110 procent jämfört med 2021.

Även om haussen för solel inneburit kapacitetsutmaningar på vissa platser i elnätet, kan cirka 19 av 20 förfrågningar om mikroproduktion från solceller på villatak anslutas direkt. Cirka 1 av 20 kräver lokal nätförstärkning innan utmatning på elnätet är möjlig. Sedan i juli har en ny automatisk process snabbat på merparten av E.ONs installationsärenden. Snittiden från anmälan till installationsmedgivande var i juli 2022 cirka 70 dagar, medan samma mätetal 2023 är 7 dagar för de solcellsinstallationer som gäller villor och inte kräver nätförstärkning.

–Men vi är medvetna om att det kan finnas väntetider för vissa kunder, och är mycket medvetna om att en längre startsträcka riskerar att göra kunder upprörda. Vi arbetar hårt för att minimera dessa och säkerställa en smidig övergång till solel, säger Peter Hjalmar.

E.ON fortsätter att investera kraftigt i elnäten för att stärka elleveranser och stödja den gröna energiomställningen. Under de senaste 10 åren har företaget investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Den pågående reglerperioden från 2020 till 2023 innebär en investering på 16 miljarder kronor, vilket är det största investeringsprogrammet i bolagets historia.

–Och med en årlig investeringstakt på cirka 5 miljarder kronor är vi fast beslutna att upprätthålla en trygg och tillförlitlig elförsörjning samtidigt som de möjliggör den gröna energiomställningen, säger Peter Hjalmar.

Totalt har E.ON anslutit över 60 000 kunder i landet, med en sammantagen effekt på 899 MW. I Skåne rör det sig om totalt 18 197 anslutningar.

Flest anslutna anläggningar i E.ONs elnät i Skåne, januari till augusti, 2023. Det totala antalet anläggningar inom parentes, samt total effekt i kilowatt.

Malmö                                            1 221                  (3 570)               62 605 kW

Vellinge                                          597                      (1 563)               21 800 kW

Hässleholm                                  508                      (1 448)               20 555 kW

Kristianstad                                  504                      (1 342)               26 825 kW

Svedala                                           370                      (935)                   12 291 kW

Trelleborg                                     235                      (725)                   10 642 kW

Landskrona                                   232                      (714)                   10 791 kW

Simrishamn                                  231                      (823)                   12 992 kW

Svalöv                                             172                      (538)                   10 333 kW

Tomelilla                                        171                     (559)                   9 643 kW

Ystad                                               162                      (561)                   8 705 kW

Skurup                                            138                      (466)                   22 067 kW

Östra Göinge                                136                      (452)                   5 699 kW

Örkelljunga                                   106                      (358)                   6 184 kW

Ängelholm                                    100                      (327)                   5 027 kW

Sjöbo                                               90                        (280)                   4 228 kW

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...