Hur fungerar en företagsrekonstruktion?

av Admin

Något företag kan göra, som har hamnat i ekonomiska problem, det är att antingen gå i konkurs, eller att man väljer att göra en rekonstruktion som det kallas. Det är inte ovanligt att företag hamnar i ekonomiska svårigheter av olika slag, vare sig det är en tillfällig knipa eller en mer långvarig utmaning. Ofta är bristen på tillgängliga medel, även känd som likviditet, det mest akuta problemet. Ett annat betydande bekymmer kan vara en överdriven skuldsättning.

Artikeln är i samarbete med OptimalaVal

När det handlar om tillfälliga ekonomiska svårigheter kan företag ofta hantera dem själva, ibland med stöd från sin revisor. Å andra sidan, när problemen är mer långvariga och komplexa, blir det vanligtvis nödvändigt att söka professionell hjälp, såsom en advokat eller annan rådgivare som är specialiserad på företag med ekonomiska utmaningar.

Finns det en möjlighet att rädda företaget?

Det första steget i bedömningen, där företaget samarbetar med en rådgivare, är att utvärdera om det finns en livskraftig kärnverksamhet som är värd att bevara, eller om en avveckling är den enda realistiska utvägen. För att göra denna bedömning granskar rådgivaren noggrant varje aspekt av verksamheten. Det är vanligt att det finns lönsamma delar inom företaget, samtidigt som andra delar är så pass olönsamma att hela företaget går med förlust. I en rekonstruktion kan de olönsamma delarna av verksamheten avvecklas (vilket ofta är kostnadseffektivare än att göra det utan rekonstruktion), medan de lönsamma delarna kan utvecklas vidare. Genom en sådan analys blir det oftast snabbt klart om verksamheten bör avslutas eller om den kan fortsätta.

Att avsluta eller fortsätta?

För företag med långvariga ekonomiska problem är likvidation ofta en svår väg att gå, eftersom den kräver att alla fordringsägare får full betalning eller accepterar delvis betalning. I sådana situationer är konkurs vanligtvis den mest använda metoden för avveckling. Detta beror bland annat på att det inte krävs någon initial kostnad för att inleda en konkurs, och aktieägarna behöver inte bidra med pengar för att täcka konkursens kostnader eller bolagets skulder under processen.

Om verksamheten bedöms som livskraftig kan den fortsätta genom antingen företagsrekonstruktion eller konkurs. Konkurs innebär inte nödvändigtvis att verksamheten upphör, eftersom konkursboet kan överlåtas till ett annat icke-konkursdrabbat företag. Vanligtvis leder dock en konkurs till att aktierna i det konkursdrabbade företaget blir helt värdeförlustiga.

Konkursen innebär också att ägaren mister kontrollen över processen, eftersom en konkursförvaltare tar över alla beslut. Företagsrekonstruktion å andra sidan är, precis som konkurs, ett formellt förfarande med målet att undvika konkurs. Företagsrekonstruktionen i sig påverkar inte företagets ägande eller gör aktierna värdelösa. Det är vanligt att en företagsrekonstruktion kan inkludera en ägarförändring, men det är inte en obligatorisk del av processen. Rekonstruktören har i huvudsak en rådgivande roll, och företagsrekonstruktion tar inte bort styrelsens eller ägarnas formella befogenheter.

Få hjälp med din företagskonstruktion

Om du känner att en rekonstruktion är den väg du vill försöka gå, då kan du kontakta RekonstruktionsGruppen. De är specialister på just detta och kan se till att få till helhetslösningar som passar dig och ditt företag på allra bästa sätt.

Ansvarig utgivare: OptimalaVal.se

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...