Bostadsbyggarkrisen sprider sig – sviktande orderingång för bygginredning

av Admin

Nu har den sviktande orderingången, som framför allt präglat påbörjade bostäder det första halvåret 2023, även nått bygginredning. Det visar halvårsrapporten TMF i siffror 2 2023, en statistisk sammanställning av trä- och möbelindustrin.

Dörrar, svensk marknad i tusental – halvåren 2021-2023. Trä- och Möbelföretagen (TMF)

De tuffa tiderna för småhustillverkare fortsätter under 2023. Företagen har svårt att få i gång försäljningen när hushållen håller allt hårdare i sina plånböcker, och samtidigt har såväl produktionskostnader som räntor stigit.
Nybyggandet minskar med 50 procent under första halvåret 2023 (jämfört med samma period 2022), medan orderingången för styckebyggda småhus minskar med 62 procent.
Samtidigt minskar volymstora produktgrupper som dörrar och fönster med 3 respektive 8 procent i omsättning samt med 12 respektive 25 procent gällande leveranser.

 – Det låga bostadsbyggandet har nu fått effekt på nästa led i leverantörskedjan där dörrar, fönster, kök och bad har en nedåtgående trend i försäljning, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen (TMF).

Orsaken är framför allt det ekonomiska läget.

– De höga räntenivåerna pressar potentiella husköpare just nu, i kombination med bankernas syn på kreditgivning, och det är inte nu man gör sitt livs husaffär. Men det kommer att vända – för hustillverkare och övriga företag inom bygginredning – när konjunkturen tar fart, säger David Johnsson.

Efter tidigare exportframgångar utmanas nu även möbelindustrin. Visserligen ökar produktkategorin för femte året i rad – med undantag för pandemiåret 2020 – men det är en blygsam uppgång på 2 procent för halvåret 2023.
Samtidigt förändras möbelimporten där Polen tagit marknadsandelar av Kina, den tidigare dominanta aktören. Totalt minskade också möbelimporten för första gången på flera år –  med  20 procent.

Marknadsstatistik i korthet – första halvåret 2023

Möbler

  • Exporten av möbler ökade med 2 procent till 11 miljarder kronor under första halvåret 2023 (jämfört med samma period 2022). Källa SCB.
  • Exporten av kontorsmöbler minskade med 1 procent. Källa SCB.
  • Importen av möbler minskade med 20 procent.

Bygg- och köksinredningar

  • Omsättningen för dörrar och fönster har minskat under första halvåret 2023 – med 3 respektive 8 procent enligt TMF:s statistik, Trappor avviker från övriga produktkategorier och visade en omsättningsökning på 4 procent i försäljningen.
  • Exporten av köksinredningar ökade med 7 procent under första halvåret 2023. Källa SCB. Den totala försäljningen av köksinredningar på den svenska marknaden minskade dock med 4,4 procent, och badrumsinredningar minskade med 7 procent efter flera år av positiv utveckling, enligt Prognoscentrets rapport.

Bostadsbyggandet

  • Antalet levererade småhus minskade med 29,8 % första halvåret 2023 (jämfört med samma period 2022). Källa: TMF
  • Den totala orderingången för småhus minskade med 54,5 % och framför allt gäller det styckebyggda småhus – 62 %. Källa TMF.
  • Leveransen av antalet lägenheter med stomme av trä har minskat med 39 %, jämfört med samma period 2022. Källa: TMF
  • Det totala bostadsbyggandet (påbörjade bostäder samtliga material) minskade med cirka 57 %. Det inkluderar påbörjade småhus (-52 %) samt påbörjade lägenheter i flerbostadshus (-58%). Källa SCB.
  • Exporten av monteringsfärdiga trähus minskade med 2 %. Källa: SCB.

Ta även del av TMF:s Omvärldsanalys 2 2023 som publiceras samtidigt som TMF i siffror.

”Medan vissa branscher verkar gå torrskodda förefaller bostadsbyggnadsbranschen värst drabbad: Med minskande bostadspriser, höga byggkostnader och dyrare finansiering för såväl hushåll som byggaktörer går byggherrens kalkyl helt enkelt inte ihop längre. Bostadsbyggandet faller, troligen mer än vad statistiken visar. Företagen varslar och konkurser står för dörren. Det kan ta lång tid innan branschen hämtar sig efter det att den akuta krisen är över.”

Läs hela analysen här: tmf.se/tmfsomvarldsanalys.

TMF i siffror 2 2023 speglar första halvåret 2023 för trä- och möbelindustrin och dess delbranscher. Arbetsskadestatistik följs kontinuerligt i varje nummer medan lönestatistik finns med i nr 1 varje år.
TMF:s Omvärldsanalys 2 2023 omfattar omvärldsbevakning av bostadsmarknaden, inklusive en uppdatering av det ekonomiska läget för byggbranschen.
TMF i siffror och TMF:s Omvärldsanalys publiceras två gånger per år, april och oktober.

Läs bifogade filer eller ta del av innehållet på tmf.se/tmfisiffror respektive tmf.se/tmfsomvarldsanalys.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...