Så undviker du vattenskador från kyl och frys

av Admin

Köket är det rum i huset som oftast drabbas av vattenskador, och de största bovarna är kyl och frys av nyare årgång. Det visar statistik från Vattenskaderapporten, som varje år sammanställer försäkringsbolagens statistik. Tyvärr är en stor anledning till vattenskadorna handhavandefel.
Handen på hjärtat – har du koll på hur du sköter kyl och frys för att undvika vattenskador? Vattenskadecentrum, som tar fram Vattenskaderapporten, lyfter fram några användbara tips.

Tänk på ventilationen – lämna utrymme runt kyl och frys
Kyl och frys alstrar värme via kompressorn och behöver därför ha utrymme till godo bakom för att kunna ventilera ut värme och fungera optimalt. Följ tillverkarens rekommendationer om avstånd till väggar och krav på ventilation.

Lägg plastunderlägg under vitvarorna
Under vitvaror ska speciella plastunderlägg läggas för att vattenskador lättare ska kunna upptäckas. Var noga med att plastbaljan är tillräckligt stor och att vitvaran verkligen står rakt och på hela plastbaljan.

Rensa dräneringshålet i kylen
Längst in i kylskåpet finns ett litet dräneringshål, där avfrostningsvatten ska rinna ner i en behållare på baksidan. Där avdunstar vattnet tack vare värmen från kompressorn. Om något täpper till dräneringshålet, till exempel ett kvarblivet salladsblad eller en plastförpackning, fungerar inte avrinningen. Då rinner vattnet i stället ut i kylskåpet och på golvet och orsakar vattenskada. Ett varningstecken är att kompressorn blir ansträngd och låter mer än vanligt.
Ta därför för vana att regelbundet kontrollera att dräneringshålet är rent och fritt från skräp.

Dammsug bakom kyl och frys En gång i halvåret bör kyl och frys dras fram för rengöring. När kompressorn på kylskåpets baksida blir dammig måste den arbeta hårdare och risken att den inte mäktar med ökar, vilket kan leda till att kondensvatten läcker ut och orsakar en vattenskada.

Genom att dra fram kyl och frys och dammsuga rent baksidan minskar risken. Då kan också eventuella mindre läckage upptäckas i tid. Var noga med att kyl och frys står korrekt på plastunderläggen när de skjuts tillbaka till sin vanliga placering. Det är lätt att plastunderläggen halkar iväg när vitvarorna ska återplaceras.

Stäng dörrarna ordentligt!
Se till att dörrarna till kyl och frys alltid är ordentligt stängda, annars bildas fukt på baksidan. Ganska snart börjar kondensvatten droppa ner på golvet och orsaka vattenskada.

Vattenskadecentrum är en sammanslutning av branschorganisationer och försäkringsbolag som arbetar tillsammans för att förhindra vattenskador. Det sker framför allt genom att varje år sammanställa Vattenskaderapporten, som baseras på försäkringsbolagens inrapporterade vattenskador året innan. Läs mer på www.vattenskadecentrum.se

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...