Viktigt med en bra underhållsplan för bostadsrättsföreningen

av Admin

Om du äger en bostadsrätt och är med i en bostadsrättförening, vet du då hur det ser ut med er underhållsplan och om ni har någon? Dessvärre är detta något som många BRF: er saknar.  För att kunna förebygga onödiga utgifter samt även förebygga katastrofer, så är det inte fel att ha en underhållsplan. Om ni vill, underhållsplanera med Perfecta Projektledning. En bra underhållsplan kan ge er lägre premier på era försäkringar när det är dags för större arbeten.

Artikeln är i samarbete med Perfecta-projektledning

Vad ska en bra underhållsplan helst innehålla?

En välutformad underhållsplan omfattar en sammanställning av de åtgärder som krävs för att bevara fastighetens skick på lång sikt. Åtgärder som utförs mindre ofta än en gång per år inkluderas i planen, medan mer frekventa underhållsåtgärder betraktas som driftåtgärder och hanteras separat. Driftåtgärder kan inkludera uppgifter såsom gräsklippning eller utbyte av ventilationsfilter. Det är viktigt att skilja mellan dessa två kategorier för att säkerställa att fastigheten upprätthålls korrekt och effektivt över tiden.

I en underhållsplan för en bostadsrättsförening kan det inkluderas en mängd olika åtgärder som syftar till att upprätthålla fastighetens skick och funktion. Exempel på sådana åtgärder kan vara renovering av fasaden, relining av avloppsrör eller lägga om tak. Dessa planer kan även inkludera nödvändiga myndighetsbesiktningar, såsom obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och energideklaration, om det är önskvärt.

Det är dock viktigt att notera att investeringar som involverar att bygga nya balkonger eller installera solpaneler betraktas som kapitalkostnader. Detta innebär att de vanligtvis inte inkluderas i en vanlig underhållsplan eftersom de förväntas öka fastighetens värde mer än dess ursprungliga kostnad. Sådana projekt kan kräva särskilda budgetplaner och överväganden från föreningens styrelse och medlemmarna för att finansieras och genomföras på lämpligt sätt.

Få hjälp mer er underhållsplan

Om ni tycker det verkar allt för krångligt att själva ta fram en underhållsplan, vänd er då till Perfecta Projektledning så hjälper de er!

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...