Svensk Radonförening håller ett rundabordssamtal i riksdagen om goda arbetsvillkor med fokus på inomhusmiljön

av Admin

Tillsammans med två riksdagsledamöter, en från regeringspartierna och en från oppositionen, inbjuder Svensk Radonförening till ett rundabordssamtal där arbetsgivare, myndigheter, facket, de som utförs radonmätningar och saneringar diskuterar nuläget och vad som kan bli bättre.

– Svensk Radonförening har under en lång tid påtalat vikten av att mäta radon. Kunskapen om mätning på arbetsplatser är viktigt då bara ca 1% av alla arbetsplatser mätts sedan 2018 då den nya Strålskyddslagen trädde i kraft. Detta trots att det finns ett krav att varje arbetsgivare skall veta radonhalten på sin arbetsplats. Begreppet hållbart byggande och god inomhusmiljö talas det mycket om, men vi saknar alltför ofta både fokus och tydliga ansträngningar för att komma till rätta med radonproblem på arbetsplatser, säger Svensk Radonförenings ordförande Dag Sedin

På den senaste tiden har flera lokaltidningar uppmärksammat att för höga radonvärden förekommer på Sveriges största arbetsplats – skolorna. Problemet är stort och många arbetsplatser mäter inte ens. När hemmaarbetet blir allt vanligare hur fungerar mätning då? Det finns ett krav att mäta radon på arbetsplatser. Fungerar den väl? Hur kan den effektiviseras? Behövs nya politiska åtgärder för att förtydliga ansvaret?

– Svensk Radonförening kommer därför jobba aktivt för att väcka frågan om ansvar ute på arbetsplatser. Vi har sedan tidigare god dialog med flera myndigheter och politiker. Nu tar vi nästa steg och kommer tillsammans med fackförbund, skyddsombud på arbetsplatser att öka kunskapen om vilka krav som finns. Därför samlar vi alla brett i ett rundabordssamtal i riksdagen, säger Dag Sedin, Styrelseordförande Svensk Radonförening.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...