Lokal närvaro och global kapacitet – ett framgångsrecept för Radonova

av Admin

Sedan mitten av 2010-talet har många europeiska länder implementerat det europeiska direktivet EURATOM 2013/59 som syftar till att stärka och i en del fall bidra till att skapa, lokala och nationella regler kring radon.

Som världsledande inom radonmätningar har Radonova följt och agerat på såväl internationella som lokala och nationella regler och rön om radon. Det har inneburit investeringar i partnerskap och egna lokala resurser för att möta en växande efterfrågan på moderna och effektiva radonmätningar. Genom att göra det har Radonova stärkt sitt varumärke utanför traditionella marknader som Sverige, Norge och USA. Strategin har också gjort att Radonova kunnat flytta fram sin position som marknadsledare i flera olika länder.

– Vår framgång bygger till stor del på att vi kan matcha de lokala behoven och regelverken. Samtidigt kan våra kunder ta del av erfarenhet och data som byggts upp över lång tid och omfattar såväl nationella som internationella studier. Det handlar också om att kunna erbjuda smidiga processer som går att skala upp i takt med att behov och volymer ökar. Här har vi lagt stor vikt vid att digitalisera och automatisera flöden av såväl hårdvara som data. Det arbetet gynnar Radonova och bidrar samtidigt till en bättre upplevelse för våra kunder, oavsett var de finns, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Expansion på nya marknader
Efter tillväxt i flera länder samt antagandet av en ny radonlagstiftning i länder som t ex Frankrike och Tyskland har Radonovas närvaro utvecklats i snabb takt. År 2021 förvärvade Radonova företaget GM Scientific och öppnade ett kontor i Bristol, för att kunna verka på den brittiska marknaden med lokala representanter. Under2022 har Radonova följt upp den expansionen med etableringen av ytterligare två kontor – i Düsseldorf, Tyskland och La Rochelle, Frankrike. På så vis kan Radonova erbjuda lokal och global expertis på stora och viktiga marknader med växande behov av radonmätningar.

Genom etableringen på nya marknader tillför Radonova inte bara de mest pålitliga lösningarna för radonmätning utan också en bred kunskapsbas där lokalt ansvariga kan förmedla insikter och erfarenheter från alla marknader där Radonova verkar.

– Många av våra franska kunder är inte bara nöjda med kvaliteten på våra tjänster. De uppskattar också att vi kan tillhandahålla expertis och god praxis från projekt som bedrivs utanför Frankrike. Det inspirerar när vi kan dela med oss av ett innovativt utvecklingsarbete som genomförs i en rad olika länder, kommenterar Thomas Chauvin, utvecklingschef för Radonova i Frankrike.

För mer information om radon och radonmätning besök https://radonova.se

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...