Hidden Dreams och Unum Tax vinner framgång i förhandsbesked: ”En otrolig vinst för alla Sveriges tillväxtbolag”

av Admin

I ett färskt förhandsbesked från Skatterättsnämnden står det klart att bolagsbyggaren Hidden Dreams och skattebyrån Unum Tax vinner framgång i frågan om huruvida bolag ska uttagsbeskattas för incitamentsprogram med s.k. kvalificerade personaloptioner (”KPOer”). KPOer ska underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner. I det aktuella fallet ansåg Skatteverket att ett av Hidden Dreams portföljbolag skulle uttagsbeskattas, något som Hidden Dreams och Unum Tax hävdade skulle strida mot syftet med bestämmelserna kring KPOer. Och nu kom beskedet,  skatterättsnämnden gick på den senare linjen.

De skatterättsliga bestämmelserna kring KPO-program introducerades den 1 januari 2018. Som ett
av de länder med världens starkaste startup-miljöer var syftet att underlätta för alla dessa företag
att rekrytera samt behålla nyckelpersoner. Ett av problemen är dock att det saknas bolagsrättsliga
bestämmelser kring KPO-program vilket har lett till osäkerheter i hur företag ska implementera
dessa utan att förmånsbeskatta anställda eller drabbas av en skattesmäll själva. Frågan om huruvida
anställda ska beskattas har redan avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2020 ref. 39), där
det konstaterades att ingen beskattning ska ske. Men osäkerheten för själva företagen har bestått,
fram tills nu.

– Vi är otroligt glada och stolta över detta besked! Som bolagsbyggare startar vi nya bolag på
löpande band och för att utveckla framgångsrika företag så behöver man välincentiverade team.
KPOer är ett vitalt instrument för att åstadkomma detta i unga företag. Även om förfarandet med
teckningsoptioner tidigare har accepterats av HFD, har det fortfarande varit osäkert om
överföringen av teckningsoptioner till de anställda kan föranleda uttagsbeskattning av bolaget. Om
Skatterättsnämndens avgörande står sig, så är den sista osäkerheten i detta avseende helt
undanröjd, vilket är en otrolig vinst för alla Sveriges tillväxtbolag, säger Sofia Tångelin, chefsjurist
på Hidden Dreams.

Om avgörandet inte överklagas inom tre veckor vinner förhandsbeskedet laga kraft och blir
bindande för Skatteverket i förhållande till den som har sökt förhandsbeskedet. Förhandsbeskedet
bör dessutom ha prejudicerande effekt på liknande fall.

– Det här är ett oerhört viktigt klargörande då det möjliggör användandet av teckningsoptioner
inom KPO-program, vilket många tyvärr har dragit sig för till följd av just osäkerheterna kring
bolagets beskattning. Avgörandet underlättar för företag att både rekrytera och behålla
nyckelpersoner, vilket dessutom var det primära syftet när de nya skatterättsliga
bestämmelserna introducerades 2018. Om Skatteverket skulle överklaga beslutet till Högsta
Förvaltningsdomstolen så har vi goda förhoppningar om att Högsta Förvaltningsdomstolen gör
samma bedömning som Skatterättsnämnden, säger Karl-Johan Nörklit, Partner på Unum Tax.

Vad är ett KPO-program?
Kvalificerade personaloptioner är ett löfte till anställda om att i framtiden få köpa aktier till ett
redan bestämt pris eller till övrigt förmånliga villkor. Detta är ett viktigt verktyg för att
tillväxtbolag ska kunna attrahera och behålla talang då det motiverar medarbetare genom att
ge dem en bit av den kakan som framgångarna i bolaget kommer resultera i. KPOer kan sedan
1 januari 2022 också ställas ut till styrelseledamöter.

Läs mer om förhandsbeskedet här

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...