Bedöm läget för andra branscher – förutspå utvecklingen i byggbranschen

av Admin

Idag befinner sig i princip samtliga branscher i det svenska näringslivet under hårt tryck. Det beror till stor del på den oroliga situationen i omvärlden, som fått både politisk och ekonomisk påverkan på svenska industrier. Inte minst är byggbranschen påverkad av situationen.

Artikeln är i samarbete med nätcasinoutanlicens

De flesta byggföretag har fått se sina materialkostnader skjuta i höjden i takt med att till exempel transporter blivit dyrare i och med ökade energipriser. Sedan har energipriserna även haft stor direkt påverkan på många byggföretag, eftersom byggprojekt ofta kräver en hel del el på vägen mot färdigställd byggnad.

Det är alltså inte konstigt att byggherrar och andra intressenter i byggbranschen vill studera närliggande branscher, för att kunna göra en bedömning av behovet av nybyggnationer och renoveringar framöver. Inte minst gäller det stora projekt som kontorskomplex för företag. Vågar man satsa eller ska man vänta lite? Vilka branscher förväntas växa och alltså även öka sitt lokalbehov, och vilka kommer krympa och alltså vara mindre sannolika kunder för byggbranschen?

Hur ser efterfrågan på lokaler ut hos Sveriges spelbolag?

Särskilt marknader som av någon anledning är reglerade från myndighetshåll kan vara av intresse att titta på. När fler faktorer än ren efterfrågan styr kundunderlaget kan en bransch som till exempel spelbranschen vara enklare att förutspå utvecklingen för än andra branscher. I dag väljer till exempel ett betydande antal svenskar att spela på casino utan svensk licens – vilket skulle kunna påverka behovet av lokaler hos de svenska spelbolagen.

För att förstå hur en marknad som spelmarknaden fungerar, behöver man först ha insikt i de regleringar som påverkar marknaden. När det statliga spelmonopolet avskaffades 2019 öppnades dörren för privata aktörer att bedriva spelbolagsverksamhet i Sverige.

Däremot släpptes inte marknaden helt fri. I dag krävs en godkänd licens från Spelinspektionen för att få driva till exempel casinon och bettingsajter med riktning mot svenska spelkonsumenter. Detta kallas i folkmun för “casino med svensk licens”.

Svenska spelbolag har stor konkurrens från casino utan svensk licens

Den svenska spelmarknaden är bara tillgänglig för bolag som är villiga att gå igenom processen att ansöka om en licens från Spelinspektionen. Däremot har svenska spelkonsumenter fri tillgång till en betydligt större marknad än så. Svenska spelare kan spela på nästan vilket casino som helst online, inklusive casinon utan svensk licens.

Eftersom internet erbjuder svenska konsumenter lika enkel tillgång till utländska casinon som till svenska, är det lätt att se att svenska spelbolag är utsatta för mycket kraftig konkurrens från utländska spelbolag. Detta kan vara intressant för den fastighetsentreprenör vars kunder och hyresgäster är verksamma i denna bransch. För att kunna bedöma sitt eget framtida kundunderlag i en särskild bransch behöver man först bedöma hur stadigt aktörerna i den branschen står.

Därför bör byggföretag hålla sig informerade om nya regleringar för spelmarknaden

Alla marknader som måste förhålla sig till särskilda lagkrav behöver hela tiden förhålla sig till eventuella förändringar i relevanta regleringar. För den som befinner sig i beroendeställning till en sådan bransch, gäller det att också hålla sig informerad om de senaste utvecklingarna kring lagar och regler. Till exempel kan nya regleringar helt förändra de ekonomiska förutsättningarna för ett företag, till och med så mycket att företag kan välja att lämna Sverige.

Man ska också vara medveten om att regleringar som syftar till att påverka en typ av marknad ofta även kan “spilla över” på relaterade branscher. Så är till exempel fallet för de teknikföretag som sysslar med utveckling av spelprogramvara.

Från och med juni 2023 ställs krav på tillståndsansökan även för denna verksamhet. Att ansöka om tillstånd kommer kosta företagen 120 000 SEK, vilket innebär att vissa av dessa företag kan behöva väga nyttan med kostnaden med en sådan tillståndsansökan. Är det värt att stanna kvar i Sverige, eller behöver man omlokalisera sig till annan plats?

Lokalbehov för spelbolag och casinon

Den svenska spelmarknaden är långt ifrån avreglerad. Spelbolag som driver online casinos och bettingsajter behöver förhålla sig till krav och förordningar som på olika sätt påverkar produkten de erbjuder sina kunder.

Vissa menar att detta kommer innebära att konsumenter i hög grad kommer välja utländska casinon. Andra menar att konsumenter också kan uppleva den svenska licensen som en trygghet – en ”USP” i sig.

Åsikterna om hur väl de svenska marknadsregleringarna för spelbranschen fungerar går isär. Det enda som är säkert är att det i dagsläget inte ser ut som om spelindustrin kommer bli helt avreglerad inom den närmaste framtiden. Utländska spelbolag utan svensk licens kommer alltså med stor sannolikhet inte börja leta lokaler i Sverige, samtidigt som de fortsatt erbjuder sina svenska konkurrenter tufft motstånd.

Något som inte heller ser ut att ändra sig är det nuvarande förbudet mot privatägda fysiska casinon i Sverige. I dagsläget finns endast tre landbaserat casino i Sverige, och dessa är statligt ägda. Den byggherre som börjat skissa på att uppföra flådiga casinobyggnader runtom i landet bör med andra ord avvakta.

Men vem vet vad framtiden har att erbjuda? Den byggare som håller sig väl informerad om spelindustrins förutsättningar kan vara snabb på bollen om fältet för fysiska casinon plötsligt öppnar sig.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...