Butikshandeln fortsatt pessimistisk – e-handeln går mot strömmen

av Admin

Dystra framtidsutsikter fortsätter att prägla stora delar av den svenska handeln. Stora delar av butikshandeln möter fortsatt utmaningar och dagligvaruhandelns framtidsutsikter är lägre än under den värsta pandemimånaden. Inom e-handeln är framtidsutsikterna däremot ljusare än för en månad sedan.

Svenska handlare har nu i över ett års tid haft negativ syn på den närmsta framtiden utifrån faktorerna försäljning, antalet anställda samt lönsamhet. Det är tydligt att det ekonomiska läget slår hårt mot konsumenternas köpkraft, vilket drabbar stora delar av handeln.

– Att människor konsumerar är centralt för handeln, och det gör man inte i lika stor utsträckning för stunden. Vi ser också hur handelns kostnader ökar och hur marginalerna minskar. Därför ställer vi oss fortsatt frågande till vad regeringen ville uppnå när de höjde arbetsgivaravgifterna i början av april, då de höjer företagens kostnader ytterligare, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

E-handeln möter våren med något ljusare framtidsutsikter

E-handeln är den enda delbranschen som i månadens Handelsbarometer uppvisar positiva siffror. En ökning med 6,6 enheter medför ett indikatorvärde på 84,4. Det är framför allt möjligheten att anställa och verksamhetens lönsamhet som driver upp siffrorna. Det måste dock betonas att ökningen sker från låga nivåer och att man fortsatt befinner sig en bra bit ifrån det neutrala indikatorvärdet 100.

– Även fast läget är tufft finns det många ljusglimtar inom den svenska e-handeln. Vi ser hur tillväxten för kläder och skor ökade under det första kvartalet och det finns många företag med starka varumärken som trots konjunkturläget fångar konsumenternas intresse. Dessutom stundar snart sommaren, vilket innebär fler inköp och ett större behov av extrapersonal, säger Sofia Larsen.

Svag krona och minskad import medför utmaningar för partihandeln

Även partihandlarnas framtidsförväntningar förblir dystra. I månadens mätning minskar indikatorvärdet med 2,5 enheter till 75,1. Även här är det den höga inflationen, höga räntor och oroliga tider som slår hårt mot branschen.

– Importvolymer är ett bra sätt att se hur svenska partihandelsföretag mår. Färska siffror visar hur dessa faller till följd av att partihandlarna helt enkelt inte ser det som lönsamt att ta in kvantiteter som inte motsvarar efterfrågan. Därutöver ser vi ju också hur det blivit betydligt dyrare att importera varor, till följd av den svenska kronans svaga läge, säger Sofia Larsen.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...