Vinnarna: De byggde bäst i allmännyttan 2023

av Admin

Juryn har gjort sitt val. Vinnarna i tävlingen om Allmännyttans bästa nyproduktion 2023 är bostadsbolaget LKF i Lund med kvarteret Gränden. ”Överraskande och skicklig förvandling av ödslig parkeringsgata till vacker stadsmiljö. Husen har hög kvalitet med fina detaljer och det syns att allt är välgjort. Stor omsorg har även lagts på utemiljöer och gröna tak”, skriver juryn i sin motivering.

Anna Medin, byggprojektledare på LKF, och distriktschef Sofia Ekelin tog emot priset när kvarteret Gränden utnämndes till Allmännyttans bästa nyproduktion 2023

– Det här är så fantastiskt roligt, sa Anna Medin, byggprojektledare på LKF, när hon tillsammans med distriktschef Sofia Ekelin tog emot priset under Allmännyttans Fastighetsdagar i Jönköping.

– Och vi är särskilt glada för att juryn i sin motivering såg och fångade precis det som varit vår vision med projektet, sa Sofia Ekelin.

Tio nyproduktionsprojekt nominerades till årets upplaga av tävlingen. De nominerade projekten granskades  utifrån tolv kriterier om bland annat hållbarhet, nytänkande, arkitektonisk gestaltning, anpassning till platsen och lägenheternas funktionalitet.

Juryn valde sedan ut tre finalister: Micasas kvarteret Kvarndörren, LKF:s kvarteret Gränden och Mimers kvarteret Högne.

– Alla finalisterna har en väldigt hög nivå i hållbarhetsarbetet, men med olika inriktningar. Det är väldigt roligt att se hur man både anpassar husens gestaltning och hållbarhetsarbetet efter vad platsen och staden behöver, säger Sofia Hansdotter, tävlingsgeneral och nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

– Kunskapen och drivkraften hos personerna bakom projekten är verkligen något extra!

Efter långa och intensiva överläggningar utsåg juryn kvarteret Gränden till årets vinnande bidrag.

–  En mycket värdig vinnare! Här har man fångat stadens och de boendes behov på ett fantastiskt sätt. Omdaningen är ett riktigt lyft för Gränden, det strålar verkligen, säger Sofia Hansdotter.

Aktörer i vinnarprojektet är byggherren LKF, arkitektbyrån Fojab och byggnadsfirman Otto Magnusson.

Juryns motivering:

”Överraskande och skicklig förvandling av ödslig parkeringsgata till vacker stadsmiljö. Husen är omsorgsfullt anpassade till platsen och den befintliga bebyggelsen men tillför också en harmonisk variation i höjd och materialval. Husen har hög kvalitet med fina detaljer och det syns att allt är välgjort. Stor omsorg har även lagts på utemiljöer och gröna tak. Här finns även solceller på taken och elbilspooler för att göra det lättare att leva hållbart. Hög ambition för framtidens förvaltning av området där fastigheten finns som digital tvilling. Kommunikation till hyresgäster sker digitalt.”

Juryn:

Anna Heide, affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget Trianon
Johanna Bocian Östberg, studiochef på Okidoki Arkitekter
Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef på forskningsinstitutet Rise
Pia Lundgren, projektområdeschef på SISAB (Skolfastigheter i Stockholm)
Örjan Wikforss, arkitekt, professor och teknologie doktor

Tävlingen Allmännyttans bästa nyproduktion arrangeras årligen av Sveriges Allmännytta för att hitta goda exempel på hyreshusbyggande och därmed kunna sprida kunskap om bra och innovativa byggprojekt.

Mer om kvarteret Gränden finns att läsa här:

Vinnarna: De byggde bäst i allmännyttan 2023 | Sveriges Allmännytta (sverigesallmannytta.se)

 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...