NREP stärker upp med nio nya

av Admin

NREP befinner sig på en fortsatt tillväxtresa. I dag är det Nordens största
fastighetsinvesterare sett till organisationens storlek på cirka 250 medarbetare, varav ett 60-tal arbetar i Sverige. I våras stärkes bolaget upp ytterligare med en miljardinvestering från Novo Holdings, som utöver en investering i bolagets nya fastighetsfond även sköt till kapital genom en företagsinvestering på ett tresiffrigt miljonbelopp. Något som möjliggör ytterligare investeringar i teknik, hållbarhet och organisation. 

Bild: Stefan Wallander,VD, NREP Sverige

Nu tar NREP ett viktigt steg mot målsättningen att ligga i framkant för utvecklingen av
kundorienterade och hållbara fastigheter. Nio medarbetare ansluter till organisationen i
Sverige. Främst stärker bolaget upp kompetens inom hållbarhet, affärsutveckling och
projektutveckling inom NREPs tre fokussegment där NREP äger, utvecklar och förvaltar
fastigheter. Dessutom blir ytterligare rekryteringar aktuella innan årsskiftet.

”Vi vill utveckla de bästa möjliga fastigheterna genom att utgå från slutanvändaren. Därför
har vi fokuserat på att bygga upp team med personer från olika bakgrunder och som har
branschspecifika kompetenser. Medarbetarna är framgångsfaktorn hos oss och jag är stolt
över att vi attraherar kompetenta personer som passar väl in i vår entreprenöriella kultur.
Samtidigt är vi i en stark tillväxtfas och jag ser att vi kan stärka upp teamet med ytterligare ett
tiotal personer under året”, säger Stefan Wallander, VD på NREP Sverige.

Till Altura, som fokuserar på samhällsfastigheter, ansluter Josefin Winkler som Associate
Project Developer. Till Logicenters, som fokuserar på logistikanläggningar, ansluter Karin
Sjövall som Sustainability Manager, Fredrik Nygren som Commercial Manager, Andreas
Luczak som Transactions Associate, Karl Nurmos som Asset Manager och Erik Karlsson
som Business Analyst. Erik Ahl rekryteras till NREPs team för bostadsutveckling, Elin Wallón
till Group Support och Louise Ollivier som HR Business Partner.

Den stärkta organisationen ska fortsätta växa NREPs plattformar – Logicenters är i dag den
största aktören inom logistikfastigheter i Norden, med 1,3 miljoner kvadratmeter
logistikutrymme. Altura har ett tjugotal äldreboendeprojekt i Norden och bostadsgrenen inom
NREP har 800 lägenheter under produktion i Sverige och är en ledande bostadsaktör i så väl
Köpenhamn som Helsingsfors.​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...