Kommentar till Mäklarstatistik: Hittills ingen Corona-effekt på priserna

av Admin

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på stabila priser den senaste månaden och svagt stigande priser på tre månader. Utbudet på marknaden har ökat relativt kraftigt till följd av Corona-smittan. Efterfrågan finns dock kvar och hittills har vi inte sett att priserna har påverkats, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån. Se även kommentarer kring utvecklingen i Stockholm, Göteborg och Malmö nedan. 

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar på relativt små prisförändringar på riksnivå. Den senaste månaden har bostadsrättspriserna legat still medan villapriserna stigit med 1 %. På tre månaders sikt så har både bostadsrättspriserna och villapriserna stigit med 2 %.

  • – Den stora förändringen på bostadsmarknaden är att utbudet har ökat. De som redan köpt eller planerat att sälja under våren har velat komma ut snabbt på marknaden. Vi kan se något färre besökare på de ordinarie visningarna men efterfrågan finns kvar och fler privata och digitala visningar genomförs. Hittills har inte slutpriserna påverkats och antal affärer som genomförs ligger på ungefär samma nivå som förra året, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • – Hur Corona kommer påverka bostadsmarknaden framåt beror mycket på hur lång och djup den ekonomiska krisen blir och hur många som kommer förlora jobben permanent. Sannolikt kommer antal affärer gå ner framöver då fler kommer välja att avvakta med att byta bostad tills situationen stabiliserats. Vi kan få en prisjustering nedåt men vi tror inte på något större ras, fortsätter Johan Engström.
  • Stockholm – Stillastående i mars

Både villor och bostadsrätter i centrala Stockholm har haft stillastående priser i mars. På tre månaders sikt så har priserna stigit med 2-3 %.

  • – Under mars har inte priserna förändrats nämnvärt även om vi kan se en viss påverkan på mindre attraktiva objekt. Det har lagts ut ungefär lika många lägenheter varje vecka som tidigare och ungefär lika många har sålts vilket tyder på att många fortfarande vill köpa och sälja bostad. Vi har färre antal visningsdeltagare men anser det vara fullt naturligt då endast de som är genuint intresserade av att byta bostad är de som går på de bokade visningarna nu. Många väljer i stor utsträckning att sälja först för att veta vad de har att röra sig med ekonomiskt, säger Pia-Lotta Svensson, mäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.
  • – Vi har inte sett någon större skillnad ännu så länge i priser. Möjligen svagt nedåt. Färre visningsdeltagare, stor oro men inte så stor skillnad i slutresultat. Vi har fått en del avbokningar på planerade försäljningar som nu skjuts på framtiden så det skulle kunna resultera i ett lägre utbud efter påsk. De som hade köpt innan Covid-frågan dök upp har nu i stor utsträckning sålt sina bostäder, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Göteborg – Små prisförändringar senaste månaderna
Bostadspriserna i Göteborgsområdet har stått still under mars. På tre månaders sikt så har bostadsrättspriserna stigit med 1 %. Villapriserna i Stor-Göteborg har varit stillastående i mars men sjunkit 1 % på tre månader.

  • – I Göteborgsområdet upplever vi ett större utbud än normalt för den här tiden på året. Mars månad visar på fortsatt stabil prisutveckling och det är för tidigt att säga hur rådande situation kommer påverka prisbilden. Vi gör fortsatt mycket affärer men ser något färre visningsdeltagare och ett visst avvaktande från köparna. Vi gör fler affärer genom vårt spekulantregister och tjänst på gång vilken vi ser en ökad efterfrågan på, säger Alexandra Jönsson, mäklare på Fastighetsbyrån i Göteborg innerstad och Örgryte.

Malmö – Stabil prisbild senaste månaden
Bostadsrättspriserna i Malmö-området har varit stillastående under mars men stigit 2 % på tre månaders sikt. Villapriserna i Stor-Malmö har stigit 1 % i mars och med 3 % på tre månader.

  • – I Malmö kommun är känslan att villor och större lägenheter säljs på bra men att marknaden är något mättad på ettor och tvåor i en del områden. Utbudet är stigande vilket är normalt för årstiden och ligger på ungefär samma nivå som det har gjort senaste åren. Det blir intressant att följa hur utbudskurvan utvecklas under våren. Vi upplever något färre visningsgäster men att de visningsgäster som går på visning är seriösa köpare. Vi har gjort ungefär samma mängd affärer som under samma tid för motsvarande period förra året, säger Jesper Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...