Erik Olsson kommenterar bostadsmarknaden – september

av Admin

Erik Olsson Bostadsindex, EOBi, visar att visningsbesökarnas prisförväntningar har ökat ordentligt jämfört med i våras. Samtidigt har nervositeten minskat så att riskvilligheten ökar och fler köper ny bostad innan de säljer den gamla. Detta stärker bostadsmarknaden på flera sätt. 

Analysen av Erik Olsson bostadsindex, EOBi, är inte färdig, men vi ser att visningsbesökarna tror på en starkare prisutveckling än i våras. Nettot är förvånansvärt högt jämfört med tidigare kriser. Ingves har rätt i att det är avgörande att bolåneräntorna förblir låga. Det påverkar marknadspsykologin och minskar oron eftersom räntekostnaden annars ofta är den största kostnaden i hushållet. Parallellt med EOBi ser vi att ”Erik Olssons skräckindex” där vi frågar visningsbesökarna om de vill maximera chansen till ett riktigt högt slutpris eller föredrar att minimera risken för att försäljningen går dåligt, visar att bostadsmarknaden är mycket mindre nervös nu än i våras. 61% föredrar att maximera sin chans mot bara 39% som vill minimera sin risk. Nettot är ganska höga +22. I våras var det bara +12. Skillnaden gör att köparna vågar agera så det säljs fler bostäder och utbudet hålls i schack. Den minskade nervositeten visas också av att Erik Olsson Nyproduktion har lättare att sälja även bostäder med längre tid kvar till tillträdet nu än tidigare.

Uppdateringen av Erik Olsson Bostadsindex visar också att en större andel av visningsbesökarna vill köpa ny bostad innan de säljer den gamla. I våras ville 2/3 sälja innan de köpte. Nu är det bara hälften. Att så många ville sälja innan de köpte nytt i våras, när oron för Coronan var större, gjorde att andelen osålt ökade. En fördel med att sälja innan man köper är ju att den ekonomiska risken minskar när man inte behöver sälja till ett pris man tycker är för lågt, utan kan tacka nej och avbryta försäljningen. Statistik från Booli visar att det aldrig sedan 2015 har varit så många lägenheter ute på marknaden som inte ha sålts i tidigare försök som nu. Ungefär 15% av lägenheterna till salu är återpublicerade. Att nervositeten på marknaden har minskat nu gör att fler än i våras köper nytt innan de säljer. Det leder i sin tur till att aktivitetsökningen vi har nu med större volym på bostadsmarknaden inte börjar med en mycket större ökning av utbudet än av efterfrågan på samma sätt som om en stor majoritet hade fortsatt att sälja först. Den beteendeförändringen stärker bostadsmarknaden. Vi slipper ett initialt utbudsöverskott som hade riskerat att bita sig fast. Istället får vi ökade volymer med bibehållen balans mellan utbud och efterfrågan.

När vi uppdaterade Erik Olson Bostadsindex frågade vi även om det nya taket för reavinstuppskov som vi är så kritiska till. Över 80% av visningsbesökarna i de tre storstadsregionerna tror att det införda taket för reavinstuppskov på 3 Mkr sänker rörligheten på bostadsmarknaden. Det verkar som de flesta, utom de ansvariga politikerna, förstår att rörligheten på bostadsmarknaden blir sämre med ett tak som låser in just dom äldre med stor upparbetad värdeökning i villan. Det är ju den gruppen som måste flytta för att öka rörligheten så bostadsmarknaden fungerar bättre och bostäderna vi har används effektivare.

Med de låga bolåneräntorna vi har nu skall det till negativa förändringar i marknadspsykologin för att vi skall få några större prisfall. Nu kan en förlängd tid med anpassningar till livet med Corona göra att fler vill byta bostad. Att man arbetar mer hemifrån och spenderar mer tid hemma generellt, gör att prioriteringarna av vilka egenskaper man vill att bostaden skall ha ändras. Samtidigt blir bostaden viktigare jämfört med annat. Vi bedömer att antalet försäljningar kan öka på en marknad med en ganska stabil prisbild en tid framöver.

I Stockholm har vi många visningsbesökare. Efterfrågan hålls uppe av att många som sålt under sommaren vill köpa. Dessutom vågar fler köpa nytt innan de säljer nu än i våras enligt vår undersökning. Villamarknaden har varit stark länge, men även lägenhetsmarknaden visar bredd i styrkan. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är 14%.

I Göteborg förmedlade vi 28% fler bostäder i augusti jämfört med förra året. Aktivitetsnivån är fortsatt hög med fler visningsbesökare än normalt. Villamarknaden är rykande het. En stor andel av kunderna säljer den gamla bostaden innan de köper ny. Vi ser inga orosmoln på marknaden i ett kort perspektiv. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är 18%.

I Malmöområdet fortsatte vi trenden sedan juni och ökade våra marknadsandelar ytterligare med ett omsättningsrekord. Villamarknaden är fortfarande mycket stark med lågt utbud och stor efterfrågan. Bland lägenheterna går stora lägenheter bättre än små för att utbudet är lägre. September ser ut att gå lika bra som juli och augusti med en stor orderingång och ett fortsatt stabilt utbud. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen kvar runt ganska låga 10%.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...