Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 8 oktober 2020

av Admin

Ökningen av prisförväntningarna och den minskade nervositeten som Erik Olsson Bostadsindex visade nyss avspeglar sig nu i en stark bostadsmarknad med höga priser och många bostadsaffärer. 

De positiva förväntningarna som Erik Olsson Bostadsindex visade gör att även försäljning av nyproducerade bostäder går bra. Klas Pettersson, vd på Erik Olsson Nyproduktion, berättar att tycker marknaden är bättre nu än innan Coronan kom. Ett gott klimat på begagnatmarknaden och en tro på låga räntor under lång tid framöver gör mycket. Dessutom är utbudet av nyproduktion lågt nu när man har lyckats beta av överutbudet som uppstod vid nedgången 2017 samtidigt som byggandet av nytt är lågt. Många tycker dessutom ett köp av nyproduktion är tryggt och mer förutsägbart eftersom man slipper budgivningar och risken för oväntade renoveringsutgifter är mindre än när man köper begagnat.

Mycket talar för att effekterna av Coronan blir mer utdragna än många trodde i våras. Det kan leda till att fler än vanligt vill byta bostad. Om vi arbetar mer hemifrån och vistas mindre än vanligt utanför bostaden under lång tid framöver bör det leda till att vi tycker att bostaden är viktigare och prioriterar upp vårt boende. Mer tid hemma, och att man dessutom gör nya saker i hemmet ställer högre, och nya krav på bostaden. Samtidigt konsumerar vi mindre av en del annat som vi har lagt pengar på tidigare. Med dagens låga bolåneräntor kan man låna väldigt mycket pengar till en ny bostad för pengarna man annars skulle lagt på en semester. En inställd semester med en budget på 30.000 kr ger ett utrymme för ökade bostadslån med nästan 3 Mkr efter skatteavdrag för låneräntan om man vill ha lika mycket kvar till annat efter skatt. En kombination av att vi får nya behov av olika funktioner i våra hem, bostaden blir viktigare så att den tillåts ta en större andel av hushållsekonomin, och att de flesta som inte har blivit arbetslösa snarast har en starkare ekonomi nu än tidigare genom att man automatiskt minskar annan konsumtion när man anpassar sig till Coronan gör det troligt att fler än vanligt vill byta bostad under en tid framöver. Så länge faktorerna ovan gör betalningsviljan hög och bolåneräntorna är låga får vi förmodligen en bostadsmarknad med hög aktivitet och balans mellan utbud och efterfråga som permanentar den höga prisnivån vi har nu. En förutsättning för det är dock att inte arbetslösheten ökar drastiskt även utanför olika serviceyrken med jämförelsevis lågt löneläge. En anledning till att den ökade arbetslösheten inte påverkat bostadsmarknaden så mycket hittills är att de yrkesgrupper som drabbats mest ändå har för låga löner för att driva bostadspriserna. Därför kan det paradoxalt nog vara så att vi har en starkare bostadsmarknad som en effekt av Coronan än vad vi hade haft annars genom att oron för höjda bolåneräntor är lägre nu. Tidigare har vi sett att bostadsmarknaden har reagerat negativt när det dykt upp tecken på att bolåneräntorna skulle stiga. Det faktum att Riksbanken tycks hålla med oss om att bostadsmarknaden är systemkritisk gör att de kommer att fortsätta agera på olika sätt för att stabilisera bolåneräntorna för att balansera andra negativa effekter av Coronapandemin.

I Stockholm är marknaden stark och balanserad. Priserna är i princip tillbaka på rekordnivå. Jämfört med i början av året, i januari och februari innan Coronan kom, är köparna ändå lite mer selektiva. Vi har en låg andel osålt, men en del bostäder tar längre tid att sälja. Villamarknaden är lika stark som tidigare. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den fyra timmar långa publika huvudvisningen är höga 28%.

I Göteborg var september en rekordmånad sett till antal förmedlade bostäder för oss på Erik Olsson i västra Sverige med en ökning på 26% jämfört med förra året. Det ovanligt stora antalet nya uppdrag tyder på att det blir stor aktivitet även i oktober. Som Erik Olsson bostadsindex visade har det blivit vanligare att man säljer sin nuvarande bostad innan man köper en ny. De som gör så är tryggare och kan agera snabbare i budgivningen när de väl hittar en bostad de gillar. Vi har många spekulanter på våra visningar. På villasidan är det väldigt många, och inte ovanligt med av bostaden visas för 50 sällskap. Framtiden är oviss men känslan är god.  Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är 23%.

I Malmöområdet fortsätter den starka marknaden vi har haft sedan sommaren. Vi har sålt många bostäder till höga priser. Villamarknaden är fortfarande mycket stark med ett lågt utbud som ger många visningsbesökare och höga priser. Bland lägenheterna gör ett mindre utbud av större lägenheter att dessa går bättre än små. Vi ser ingen tendens till avmattning. Det låga utbudet kan göra att man drar sig för att byta bostad av rädsla för att det är svårt att hitta en ny bostad som passar. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen kvar runt ganska låga 10%.​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...