Corona-effekt av undantag från amorteringsplikten

av Christoffer Enquist

Bankernas möjlighet att ge bolånetagare undantag från amorteringsplikten under coronakrisen gav omedelbar effekt.

En vecka efter Finansinspektionens beslut i april hade 50 000 kunder nappat på det. Effekterna märks av inom Lantmäteriets inskrivnings- och pantverksamhet. 

– Vi hade en peak i verksamheten under juni kopplat till Finansinspektionens beslut om undantag från amorteringsplikten. Även under september ser vi en kraftig ökning av såväl intecknings- som lagfartsärenden på nära 20 procent, säger Dennis Lindén som är enhetschef på Lantmäteriet.

En annan effekt av coronakrisen som märkts av under sommaren är att antalet digitala ansökningar från privatkunder har ökat.

– Privatkundernas användning av våra e-tjänster har ökat med 60 procent under perioden april till september. Den kraftiga volymökningen är självklart en påverkande faktor, men vi ser ett ändrat beteende och att kunderna föredrar att ansöka digitalt om lagfart eller inteckning i högre grad säger Dennis Lindén.

Stabil utvecklingstakt för inteckningar

Tillväxttakten för inteckningar i den svenska fastighetsmarknaden är sammantaget stabil. Det visar siffror för årets tredje kvartal (se länssiffror i tabellen nedan).

Det totala inteckningsbeloppet i fastigheter ökade mellan juli och september med 4,8 procent och uppgår nu till 5,9 biljoner – eller 5 940 miljarder kronor.

Störst ökning märks i Kronoberg, Skåne, Södermanland, Örebro och Östergötland där tillväxttakten ligger på över 5 procent för samtliga län.​

0 kommentar

You may also like