Nytt Glasmästeriavtal klart – följer märket på 7,4 procent över 24 månader

av Admin

Glasbranschföreningen och Byggnads har tecknat ett nytt kollektivavtal för Sveriges glasföretag. Avtalet följer industrins märke på 7,4 procent över 24 månader där avtalsvärdet är 4,1 procent år ett och 3,3 procent år två.

– Trots ett svårt utgångsläge i en orolig tid har våra förhandlingar med Byggnads i år varit konstruktiva och vi har kunnat förändra avtalet inom vissa områden, exempelvis genom något utökade arbetstidsregler och åtgärder för att motverka osund konkurrens, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen som också lyfter fram att det är positivt att parterna har en gemensam syn på att kollektivavtalet behöver utvecklas för framtiden.

Överenskommelsen mellan Glasbranschföreningen och Byggnads innehåller nya arbetsgrupper där parterna gemensamt ska fortsätta utreda ett antal viktiga frågeställningar under avtalsperioden.

– Framför allt ser jag fram emot att arbeta vidare med våra lönebildnings- och arbetstidsbestämmelser som behöver moderniseras för att kunna möta de behov och krav som företagen ställs inför. Vi vill till exempel att avtalet ska ge utrymme till flexiblare arbetstider och att arbetstagaren ska ha större möjlighet att själv kunna påverka sin lön, säger Torbjörn Carlberg, förhandlingschef på Glasbranschföreningen.

Det nya avtalet gäller från och med 1 maj 2023 till 30 april 2025.

Det nya Glasmästeriavtalet i korthet

  • Giltigt från och med 1 maj 2023 till och med 30 april 2025.
  • Följer industrins märke på 7,4 procent fördelat på 24 månader där avtalsvärdet är 4,1 procent år ett och 3,3 procent år två.
  • Utökad möjlighet att förlägga arbetstid från kl. 06.00 istället för kl. 06.30. Med anledning av det utgår ingen OB-ersättning mellan kl. 06.00 och kl. 06.30.
  • Innehåller nya lönegranskningsregler i syfte att motverka osund konkurrens.
  • Nya arbetsgrupper om exempelvis lönebildnings- och arbetstidsregler samt fler inriktningar inom lärlingsutbildningen.

Medarbetarna kommer att få sin nya lön från och med 1 maj 2023.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...