WSP förvärvar norska Høyer Finseth

av Anders Enquist

– Høyer Finseth ger oss en stark position inom projektering och teknisk rådgivning, och är ett mycket bra komplement till den verksamhet vi redan har i Norge inom projektledning och tillhörande rådgivning. Dessutom kommer förvärvet att ytterligare stärka WSPs position som en av Nordens ledande aktörer inom byggprojektering, säger VD för WSP Norge AS, Knut Jonny Johansen.

WSP Group har cirka 36 000 anställda på 500 kontor i 40 länder. Det strategiska målet för år 2018 är att vara 45 000 anställda, och stärka sin position som en av världens ledande multidisciplinära rådgivare. Nyförvärvet skapar gynnsamma förutsättningar för WSP i Norden, som med sina 4 400 medarbetare utgör mer än 12 procent av gruppen.

– Förvärvet av Høyer Finseth AS är en del av vår tillväxtstrategi i Norden, med fokus på att växa både organiskt och genom förvärv av nyckelspelare som är drivkrafter i branschen, säger Magnus Meyer, VD WSP Norden.

Høyer Finseth har cirka 120 anställda i Norge. Genom den strategiska sammanslagningen kommer båda parter att kunna dra nytta av varandras kompetens och kapacitet.

– Høyer Finseth har haft en mycket stark utveckling under de senaste åren, tack vare en tydlig ledning och kompetenta och engagerade medarbetare. Vi sökte en stark ägare som kan ge bolaget en ytterligare tillväxt i Norge, säger nuvarande styrelseordförande Helge Holen.

– Vi ser denna sammanslagning som en förstärkning av vår affärsutveckling, där vi kommer att få fler möjligheter inom våra tjänsteområden och för våra medarbetare, säger Knut Reed, som kommer att fortsätta som VD för Høyer Finseth AS.

Høyer Finseth kommer så småningom att ändra sitt namn till att bli en del av WSPs varumärke, men kommer att fortsätta som ett separat bolag under samma ledning som idag.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...