Vinnarna av Sveriges största uppfinnarpris utsedda

av Anders Enquist

 

– Årets pristagare visar på stor innovationsanda. I en stor del av världen är vattentillgången och vattenkvaliteten ett problem. Mehrdad Mahdjoubi har utvecklat ett system för återanvändning av duschvatten som radikalt minskar vattenåtgången och energianvändningen., säger Mats Olsson, ordförande för stiftelsen SKAPA.

– Ett bra klimat för uppfinnare är viktigt för Sveriges framtid och SKAPA Utvecklingsstipendium delas ut för att stödja uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden, fortsätter Mats Olsson.

Andrapristagaren av SKAPA Utvecklingsstipendium är Mattias Karls och Sara Frykstrand från Uppsala län fick 50 000 kronor för sitt nya material, som är en superabsorbent. Materialet har en väldigt stor yta inom en liten volym och absorberar därmed fukt mycket bra. Ett hederspris på 10 000 kronor, som sponsrats av SEB, gick till Stefan Andersson och Elisabeth Andersson från Västra Götalands län för en snabb och ergonomisk distansering av armeringsnät. Stiftelsen SKAPA delade också ut ett innovationspris till personer födda 1984-1995, ”SKAPA Framtidens Innovatör”. Första pris, ett stipendium på 75 000 kr, delades ut till Jens Kellerup, Simon Zhongxia He samt Dzana Damjanovic från Västra Götalands län för deras höghastighetsradiolänk för trådlös dataöverföring som ersätter alla sorters fiberkablar vid evenemang och mediaproduktion. Andra priset, ett stipendium på 50 000 kr, gick till Johan Mattsson från Skåne län för hans membran för skadereparationer vid fuktskador. Membranet är en miljövänlig funktionell duk som stoppar och tar hand om de ämnen som gör inomhusluften ohälsosam efter en fuktskada. Ett stipendium på 25 000 kr delades ut, som tredje pris, till Robin Liendeborg från Kalmar län som har skapat ett kommunikationsstöd med en prenumerationstjänst som överbryggar språkbarriärer i patient- och myndighetsinformation. Syftet med utmärkelsen ”SKAPA Framtidens Innovatör” är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer. Utmärkelsen är en satsning av VINNOVA.

JURYNS MOTIVERINGAR

Om utnämningen av Mehrdad Mahdjoubi från Skåne län, vinnare av SKAPA Utvecklingsstipendium 500 000 kr:

I en stor del av världen är vattentillgången och vattenkvaliteten ett problem. Mehrdad Mahdjoubi har utvecklat ett system för återanvändning av duschvatten som radikalt minskar vattenåtgången och energianvändningen. Vid återanvändningen får man renare vatten än normalt tappvarmvatten eftersom vattnet passerar ett speciellt filter. Systemet bedöms ha en stor marknadspotential för användning i främst offentliga anläggningar i Sverige samt i länder med vattenbrist.

Om utnämningen av Mattias Karls och Sara Frykstrand från Uppsala län, vinnare av SKAPA Utvecklingsstipendium 50 000 kr:

Avfuktningsmetoder är i dag kostsamma och energikrävande. Det nya materialets egenskaper effektiviserar avfuktningsprocessen avsevärt. Vidare används denna typ av absorberande material i medicinska tillämpningar för att läkemedel effektivare ska tas upp i kroppen. Detta material är väsentligt billigare än konkurrerande material

Om utnämningen av Jens Kellerup, Simon Zhongxia He samt Dzana Damjanovic från Västra Götalands län, vinnare av SKAPA Framtidens Innovatör 75 000 kr:

Mediaproduktionsbolag och radio- och TV-företag som genomför evenemang och konserter har behov av att ersätta fiberkablar med en säker och robust trådlös lösning. Dragning av fiberkablar är en dyr, störningskänslig och tidskrävande process och branschen är i behov av ett trådlöst alternativ. De sökandes radiolänk fungerar på 60 GHz och har en så hög kapacitet att videoöverföring kan ske utan störningar då denna frekvens inte störs av WIFI-frekvenser. Dessutom behöver inte HD-kvaliteten komprimeras vid 60 GHz. Marknadspotentialen för radiolänken bedöms som betydande.

Om utnämningen av Johan Mattsson från Skåne län, vinnare av SKAPA Framtidens Innovatör 50 000 kr:

Hälsoproblem som associeras med fukt och mögel i byggnader anses bero på de utsläpp av emissionsprodukter, som bildas när fukt kommer i kontakt med byggmaterial, och som sedan sprids i inomhusluften. Fastighetsägare är i stort behov av en enkel och kostnadseffektiv metod som snabbt löser dessa problem. Johan Mattssons membran fångar utsläppen direkt vid källan varvid emissionsprodukterna aldrig når inomhusluften. Membranet är tillverkat av ett material som släpper igenom fukt men inte de skadliga ämnena utan binder in dem i duken. Produkten bedöms att ha en stor marknadspotential.

Om utnämningen av Robin Liendeborg från Kalmar län, vinnare av SKAPA Framtidens Innovatör 25 000 kr:

Språkbarriärer är ett problem för myndigheter och vårdgivare. Meddelanden på svenska förses med en QR-kod som leder till ett val av språk som i sin tur presenterar samma meddelande på valt språk. Då tjänsten har ett unikt mediebibliotek som levererar information på över 35 språk i bild, film, text och tal i mobil, läsplatta eller dator kan myndigheter och vårdgivare göra stora besparingar, reducera missförstånd och höja kvalitén.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...