VentPartner bidrar till förbättrat inomhusklimat för elever i Örebro

av Admin

Nya Tybblelundsskolan i Örebro står nu klar. Det som väntar eleverna när de kommer tillbaka efter sommarlovet är en skola med Örebros bästa inomhusklimat. Med den senaste ventilationstekniken från Örebroföretaget VentPartner kommer både elever och personal få bättre möjligheter att prestera bättre. 

Bra ventilation hjälper elever och personal att prestera bättre
Örebro fortsätter att växa och behovet av nya skolor och renovering av äldre skolor är stort. Futurum Fastigheter, som äger och driver skolor och förskolor i Örebro kommun, har idag många projekt igång. Det senaste projektet är Tybblelundsskolan som ska rymma 525 elever upp till sjätte klass, samt en förskola med plats för 180 barn. NCC bygger på uppdrag av Futurum och VentPartner ansvarar för ventilationen.

– Det har varit ett mycket framgångsrikt partneringprojekt som präglats av väldigt gott samarbete genom hela kedjan. I Tybblelundsskolan har vi använt den absolut senaste ventilationstekniken som kommer ge barnen en helt annan luft än tidigare vilket såklart känns väldigt bra. Alla studier visar på att bra ventilation ökar arbetseffektiviteten, minskar risken för astma och allergier och bidrar till bättre hälsa och lägre sjukfrånvaro, säger Thed Nilsson, projektledare på VentPartner.

Med bra luft höjs elevernas prestationer
Futurum Fastigheter har högt ställda krav på skolbyggnadens miljöprestanda. Det innebär inte minst ett sunt inomhusklimat med bra ventilation.

– Vår uppgift är att tillhandahålla miljöer dit barnen beger sig med glädje för att skaffa sig ny kunskap för att växa och utvecklas. Det gäller såklart både nya och äldre skolor. För oss har det varit enormt viktigt att ge barnen den bästa luftkvaliteten och det kommer de verkligen få. Jag har jobbat med VentPartner i flera projekt och är väldigt nöjd, säger Stefan Selander, projektledare på Futurum Fastigheter.

Tydliga samband mellan låga luftflöden och inlärningsförmåga
Britta Permats, vd för branschorganisationen Svensk Ventilation menar på att det finns väldigt tydliga samband mellan låga luftflöden och inlärningsförmåga. Och vid temperaturer över 22 grader går prestationen ner.

– Forskning från Danmark visar att en fördubbling av friskluftstillförseln från en mycket låg nivå kan ge en förbättring av elevernas prestationer med närmare 15 procent, berättar Britta.

Skulle luftflödena fördubblas ytterligare i nivå med de som oftast projekteras vid nybyggnad av skolor idag, handlar det om en förbättring av skolprestationerna på totalt 29 procent.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...