Varannan svensk vill starta eget – men efterlyser flexiblare regler för bolån

av Admin

Drygt varannan svensk vill starta eget företag eller frilansa. Det framgår i Bluestep-rapporten 2020. Friare anställningsformer innebär dock ofta större otrygghet – inte minst gällande möjligheten att få bolån. Vilket hindrar drygt var tionde svensk från att våga testa vingarna som egenföretagare. Nu efterfrågar en övervägande majoritet att bankerna tittar mindre på anställningsformen och mer på en persons samlade ekonomiska bärkraft vid ansökan om bolån. 

Bluestep-rapporten 2020 bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo och visar att så många som 56 procent drömmer om att någon gång starta eget eller arbeta under andra former än som tillsvidareanställd. Det är en ökning med 11 procentenheter jämfört med i fjol då 45 procent uppgav att de skulle vilja arbeta under andra former än tillsvidareanställd. Och det är framförallt längtan efter mer frihet i arbetslivet som får svenskarna att vilja arbeta under andra anställningsformer. Hela 53 procent menar nämligen de vill ha mer frihet att kunna välja arbetsuppgifter och arbetsplats. Nästan lika många svarar att de önskar mer frihet att styra över arbetstid och semesterperioder.

Bland de som fortsatt vill arbeta som tillsvidareanställd uppger majoriteten att de inte vill mista tryggheten med ett fast jobb. En av tio skulle dessutom vara orolig över att inte få samma kreditbedömning vid bolåne-ansökningar. Detta kan vara en av anledningarna till hela 88 procent tycker att banker bör titta mindre på anställningsform och mer på en persons samlade ekonomiska möjligheter att betala av bolånet.

– Att storbankerna inte har kommit längre vad gäller moderna och flexibla bolånelösningar är ett mysterium. Behovet på marknaden är uppenbart. Som Skandinaviens ledande bolånespecialist kommer vi att gå i bräschen för att tillgodose behovet och hjälpa till när andra banker inte kan. Vi vill möjliggöra för fler att få bolån. Vi anser inte att man bör begränsa en persons möjligheter att få köpa en bostad bara för att den har valt en annan väg än en tillsvidareanställning. Istället för att stirra oss blinda på anställningsformen väljer vi på Bluestep Bank att se till den samlade återbetalningsförmågan, säger Tomas Netz, Bolånechef på Bluestep Bank.

Främst unga som drömmer om eget Undersökningen visar också att det främst är den yngre generationen som drömmer om att starta eget eller arbeta under andra former än tillsvidareanställd. Hela 81 procent i åldersgruppen 18–29 år uppger nämligen detta. Något som indikerar att behovet av en modernare kreditbedömning kommer att öka än mer i framtiden.

Om undersökningen
Bluestep-rapporten 2020: Svenskarna om jobbet, boendet och pengarna är gjord av Bluestep Bank, undersökningen är genomförd av Kantar Sifo i juni 2020 och är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 515 personer i Sverige mellan 18–79 år deltagit i undersökningen.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...