Sweco lanserar digital tjänst för hållbar fastighetsutveckling

av Admin

Den nya tjänsten Green Asset Screener identifierar åtgärdsområden för att klimatanpassa och minimera risker för fastigheter. Den ger också vägledning bland nya lagkrav och riktlinjer kopplade till hållbarhet i fastigheter. Tjänsten riktar sig främst till små och medelstora fastighetsägare.

Fastighetssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp och följderna av klimatförändringarna, i form av skyfall, översvämningar och värmeböljor, blir alltmer påtagliga för fastighetsägare. Tillsammans med kraftigt stigande energipriser skapar det nya utmaningar.

– Swecos tjänst ger fastighetsägare beslutsstöd genom att identifiera behov och prioritera bland olika hållbara insatser. Det handlar också om att få vägledning i djungeln av nya riktlinjer och lagkrav. I den här tjänsten har vi kombinerat vår expertkompetens inom hållbara byggnader och digitalisering, säger Anna Joelsson, hållbarhetschef division Buildings på Sweco.

Sweco inleder samarbete med Handelsbanken
Handelsbankens kunder är först ut att testa det digitala verktyget. Genom att besvara frågor om sin fastighet gällande energi, miljö, klimatrisker, taxonomi med mera ges en pedagogisk och lättöverskådlig bild av fastighetens status.

– För oss är det viktigt att hitta lösningar för våra kunder. Vi vill vara en relevant aktör och partner även när förhållandena ändras och jag är glad över att vi, genom att kroka arm med Sweco, kan hjälpa våra kunder i deras klimatanpassning, energieffektivisering och omställning mot ökad hållbarhet, säger Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig Handelsbanken Finansiering.

Läs mer om och testa Green Asset Screener.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...