Svenska hem töms på värden för över 800 miljoner kronor per år

av Anders Enquist

Inbrottstjuvar stjäl allt större värden i svenska hem. Förra året lyckades tjuvarna få med sig värdesaker för närmare 800 miljoner kronor samtidigt som många saknar skåp för värdeförvaring i sina hem.

Inbrotten i svenska bostäder ökar, och enligt försäkringsbolaget If töms våra hem på värden för över 800 miljoner per år. Inbrotten ökar inte bara i villor, första halvåret i år har inbrott i lägenheter ökat med 5 procent enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Den Demoskop undersökning som SSF Stöldskyddsföreningen låtit göra visar samtidigt att över 70 % av befolkningen saknar skåp för värdeförvaring i sina hem. Detta trots att det mest värdefulla för tjuven att ta är sådant som lätt går att förvara i ett sådant skåp så som smycken, klockor och kontanter.

– Det finns egentligen inga säkra platser i hemmet att gömma värdesaker på, utan det bästa är ett skaffa ett certifierat skåp för värdeförvaring som är ordentligt fastsatt i golvet på bostaden, säger Lina Nilsson, Rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Här är några tips på vad som kan göras för att försvåra för tjuven

• Starta Grannsamverkan i flerfamiljshus för ökad uppmärksamhet och trygghet

• Använd certifierad låsenhet på ytterdörren

• Skaffa skåp för värdeförvaring. Hör efter med ditt försäkringsbolag vad de rekommenderar för just det värde du vill ha inlåst.

• Skaffa ett larm som låter högt. Det förkortar tjuvens tid att vistas i bostaden.

• DNA-märk dina värdesaker så de blir spårbara – märkta föremål är svårare att sälja vidare.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...