Störst prisnedgång på smålägenheter under 2018

av Admin

Bostadsåret 2018 har präglats av osäkerhet och avvaktande konsumenter. En kartläggning från Fastighetsbyrån visar att ägare av mindre bostadsrätter och funkislägenheter drabbats hårdast av avmattningen under året. Villor och nybyggda bostadsrätter har stått emot prisnedgången bäst.

Idag presenteras nya siffror från Mäklarstatistik som sammanfattar bostadsåret 2018. En fördjupad kartläggning från Fastighetsbyrån, utifrån Mäklarstatistiks siffror för helåret 2018 jämfört med 2017, visar att mindre lägenheter gått ner mest i pris, 6-7 %. Större lägenheter har haft en något mindre prisnedgång, 4-5 %, medan villor drabbats absolut minst av avmattningen på marknaden, – 1 %. Ettor i Värmland har gått ner mest, – 17 %, medan ägare av fyrarummare i Jämtland har haft högst prisökning med + 12 %.

– Bostadsrätter har påverkats mest av den osäkra och turbulenta marknaden och ägare av mindre lägenheter är de som fått störst prisnedgång under 2018. Det kan naturligtvis upplevas jobbigt för till exempel de som vill flytta från sin första lägenhet till något större. Samtidigt underlättar prisnedgången för de som vill in på marknaden, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån

Funkis backar mest – nyproduktion minst
Kartläggningen visar även att bostadsrätter byggda på 30- och 40-talet är de som sjunkit mest i pris under 2018, 7 %. Lägenheter som är byggda 2010 och framåt har gått ner minst, med 2 %, medan nyproducerade bostadsrätter stigit i pris med 2 %.

– Det är intressant att se att priset på nyproduktion ökar under 2018. Det innebär inte att efterfrågan ökat utan att byggbolagen inte lyckats justera prisbilden efter övriga marknaden. Försäljning av nyproduktion har minskat avsevärt under året och den höga prisbilden jämfört med begagnatmarknaden är en viktig förklaring. Det kommer sannolikt förändras under 2019, säger Johan Engström.

Sekelskifteslägenheter i Jämtland har ökat mest i pris, + 22 %, medan sekelskifteslägenheter i Örebro län gått ner med – 29 %.

Ökad försäljningstid – minskad budpremie
I kartläggningen kan man också se att försäljningstiden för bostäder ökat under 2018 jämfört med 2017. För bostadsrätter har det gått från 30 till 38 dagar och för villor från 40 till 45. Skillnaden mellan utgångspris och slutpris har samtidigt minskat, för bostadsrätter från + 12 % till + 6 % och för villor från + 9 % till + 5 %.

– Hårdare finansieringskrav och en rad osäkra omvärldsfaktorer har gett en ryckig och oförutsägbar bostadsmarknad under 2018. Generellt har försäljningstiden ökat, över 25 procent för bostadsrätter, och budgivningarna minskat. Dock har det ofta skiljt sig väldigt mycket från vecka till vecka, från område till område och även från bostad till bostad. Konsumenterna har upplevt det ännu mer än vad man kan ana i siffrorna, säger Johan Engström.

Kartläggningen

Prisutveckling olika bostadstyper/antal rum i riket:

2017 2018 Prisutveckling
Antal rum Antal bostäder Kr/kvm Antal bostäder Kr/kvm 2017-2018
1 rum 15 007 51 104 13 972 48 158 -6%
2 rum 40 931 41 003 38 461 38 270 -7%
3 rum 32 712 34 463 30 776 32 823 -5%
4 rum 19 836 32 795 18 681 31 440 -4%
Villa totalt 52 653 25 132 53 676 24 806 -1%
BR totalt 108 727 40 031 102 157 38 139 -5%

Topp 5 prisökning utifrån bostadstyp:

2017 2018 Prisutveckling
Antal rum Län  Antal bostäder Kr/kvm Antal bostäder Kr/kvm 2017-2018
4 rum Jämtland 409 25 655 493 28 739 12%
Villa Blekinge 1 014 14 945 1 037 16 671 12%
4 rum Kalmar 209 16 863 275 18 555 10%
3 rum Dalarna 589 18 954 656 20 744 9%
1 rum Kalmar 182 17 246 218 18 789 9%

Topp 5 prisminskning utifrån bostadstyp:

2017 2018 Prisutveckling
Antal rum Län  Antal bostäder Kr/kvm Antal bostäder Kr/kvm 2017-2018
1 rum Värmland 264 22 243 226 18 508 -17%
1 rum Dalarna 267 22 169 252 18 726 -16%
1 rum Gotland 53 42 357 58 35 842 -15%
1 rum Örebro 227 23 581 188 20 026 -15%
3 rum Västernorrland 698 16 126 544 13 754 -15%

Prisutveckling bostadsrätter, utifrån byggår i riket:

2017 2018 Prisutveckling
Byggår Antal bostäder Kr/kvm Antal bostäder Kr/kvm 2017-2018
-1909 3 529 73 468 3 376 70 469 -4%
1910-1929 4 153 72 058 4 089 68 503 -5%
1930-1949 16 239 50 761 15 371 47 306 -7%
1950-1969 27 808 29 246 27 120 27 475 -6%
1970-1989 14 174 27 421 13 962 26 464 -3%
1990-2009 11 264 37 347 10 697 34 923 -6%
2010- 17 917 42 333 17 506 41 431 -2%
Nyproduktion 8 199 36 730 6 047 37 333 2%

Topp 5 prisökning bostadsrätter utifrån byggår:

2017 2018 Prisutveckling
Byggår Län  Antal bostäder Kr/kvm Antal bostäder Kr/kvm 2017-2018
-1909 Jämtland 16 21 701 27 26 453 22%
2010- Halland 594 30 629 559 34 996 14%
2010- Gävleborg 42 25 385 89 28 924 14%
1990-2009 Norrbotten 115 15 332 120 17 348 13%
-1909 Södermanland 52 23 758 47 26 879 13%

Topp 5 prisminskning bostadsrätter utifrån byggår:

2017 2018 Prisutveckling
Byggår Län  Antal bostäder Kr/kvm Antal bostäder Kr/kvm 2017-2018
-1909 Örebro 11 25 680 13 18 290 -29%
1910-1929 Gotland 22 57 855 4 43 076 -26%
2010- Blekinge 41 28 324 39 21 124 -25%
1910-1929 Västerbotten 6 39 930 7 33 078 -17%
-1909 Jönköping 32 36 888 28 31 420 -15%

Om siffrorna
Siffrorna är beställda av Fastighetsbyrån och baseras på bostadsförsäljningar som rapporterats in till Svensk Mäklarstatistik. Kartläggningen jämför pris per kvadratmeter för villor och bostadsrätter under hela 2017 med hela 2018 och bryts ner utifrån län, bostadstyp/antal rum och byggår. Även försäljningstid (nyproduktion exkluderat) och skillnad mellan utgångspris och slutpris redovisas.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...