Skanska välkomnar förslag på nya hållbara städer

av Anders Enquist

Skanska har tillsammans med Scania, WSP och MTR arbetat fram ABC-staden – en modell för hur nya hållbara stadsdelar kan byggas längs existerande infrastruktur.

– Vi ser framför oss en rad nya tvärindustriella samarbeten som skapar nya möjligheter för hållbara städer och hållbara transportsystem, säger Gunnar Hagman, VD, Skanska Sverige.

Skanska ser även positivt på att staten tar ett större ansvar för samordning och tillsätter resurser för det.

– Sverigeförhandlingen har varit en framgångsrik modell. Att stat och kommuner gör gemensamma prioriteringar skapar ökade förutsättningar för en tydlig koppling mellan satsningar på infrastruktur och bostäder, säger Gunnar Hagman, VD, Skanska Sverige.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...