SkandiaMäklarna om Svensk Mäklarstatistik juni 2022: Ökande räntor och prisnedgångar för bostadsmarknaden i juni

av Admin

Svensk Mäklarstatistik för juni visar på en fortsatt nedgång i samband med bland annat inflationstryck och ökande räntor. Samtidigt fortsätter affärerna men i en långsammare takt. Bostadsmarknaden förväntas att ta fart igen mot sommarens slut, det menar Andreas Moritz, vd för SkandiaMäklarna.

 

Junis mäklarstatistik visar på en fortsatt negativ trend för priserna på bostadsrätter i Sverige. Värst drabbat är hela Stockholmsområdet där priserna pressats ner med tre procent.

–Med ökande räntor är det inget ovanligt att en effekt blir dämpade priser på marknaden. Det är inte heller något nytt eller negativt för de som säljer då de ofta tillhör samma marknad som köpare. Du kanske säljer till ett lägre pris idag men köper samtidigt till ett lägre pris än vad du hade gjort tidigare. Att priser dämpas ska därför inte avskräcka spekulanter från bostadsmarknaden i sommar, säger Andreas Moritz, VD på SkandiaMäklarna.

Även villapriserna har gått ner under juni. Främst i stor-Stockholm där priserna sjunkit med två procent och en procent i hela Sverige. Priserna för de tre senaste månaderna ligger nu på en neutral nivå.

-Trots en negativ pristrend så kan vi se att bostadsmarknaden inte har stannat upp. Bostäder säljs och köps men i en långsammare takt. Vi förväntar oss att det kommer lossna mot hösten och att takten ökar igen. Köpare och säljare kommer sannolikt ”hitta varandra” på en ny nivå efter sommaren med mer stabilitet och en jämnare prisnivå, säger Andreas Moritz, VD på SkandiaMäklarna.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...