SBC tipsar om att ljussätta hösten: ”Belysningsåtgärder skapar en större känsla av trygghet för de boende”

av Admin

I takt med att temperaturen faller blir även ljustimmarna färre. En anledning för landets bostadsrättsföreningar att se över den egna fastighetens belysning. I SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB:s rapport framkommer det att var fjärde bostadsrättsägare anser att dålig belysning skapar otrygghet i bostaden. Lika många önskar sig belysning med sensorer som en säkerhetsåtgärd i anslutning till det egna boendet. 

Med höstdagjämningen bakom oss och omställning till vintertid blir belysningen allt viktigare för att lysa upp i mörkret. Förutom praktiska skäl är belysning även en bidragande faktor till en tryggare boendemiljö. I SBC:s rapport Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 uppger hela 23 procent av landets bostadsrättsägare att dålig belysning kan få dem att känna sig otrygga i sin bostad.

– Bostadsområden har ofta skiftande ljusförutsättningar. Ligger din fastighet i nära anslutning till buskage eller tätvuxna träd? Då kan det vara svårt för ljus att sippra igenom. Belysning som finns i anslutning till bostaden kan vara dåligt placerad eller av bristande kvalité, något som kan bidra till otrygghet. Med rätt ljussättning kan detta dock undvikas. Belysningsåtgärder är ett tydligt exempel på hur enkla medel kan skapa en känsla av trygghet för de boende. Det kan handla om att placera en lampa med sensor i ett hörn där det är extra mörkt, eller installera belysning i skuggiga vinklar, säger Johan Lundin, Regionchef väst på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

25 procent uppger att just belysning med sensorer är en säkerhetsåtgärd de önskar fanns i anslutning till bostaden. Var femte menar också att de skulle vilja att den egna bostadsrättsföreningen inom de närmsta åren investerade i smart belysning. Och önskan verkar ligga i allas intresse – enligt undersökningen skiljer sig nämligen inte önskemålen mellan kvinnor och män, oavsett ålder.

– Många äldre fastigheter kan ha en föråldrad belysning med belysningsanordningar där glödlampor drar mycket el och ofta måste bytas. Genom att succesivt byta ut lampor med kortvarig livslängd mot exempelvis LED-lampor eller lampor med rörelsesensorer kan såväl pengar som energiförbrukning sparas. Vilket leder till minskade utgifter för föreningen, säger Johan Lundin, Regionchef väst på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Topplista: Det här skapar otrygghet i bostaden
1. Obehöriga i trapphuset                                   44 %
2. Otryggt närområde                                          42 %
3. Otrevliga grannar                                            33 %
4. Dålig belysning                                                23 %
5. Högljudda grannar                                           20 %

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...