Så gör du om du vill återkalla ett bostadsköp

av Admin

Att köpa en egen bostad är något som vi alla drömmer om. Att få flytta i en alldeles egen lägenhet eller hus känn som ett av livets viktigaste moment. Men tyvärr kan i vissa fall en fastighetsaffär gå fel. Ens dröm omvandlas plötsligt till en mardröm. Majoriteten av köparna vill häva köpet och gå vidare med ett nytt alternativ, ett bättre och mer passande hem. 

Artikeln är i samarbete med Synega

Enligt svensk lagstiftning är det dock inte så enkelt att häva ett bostadsköp utan konsekvenser för köparen. För att återkalla eller häva ett avtal behöver du som köpare ha en grund till det. Om grunden inte är skälig eller rättvisande kommer du att begå ett så kallat avtalsbrott. Vad betyder egentligen det? Vad är en skälig grund som kan ge dig rätt till att häva köpet? Om någon av avtalsparterna inte uppfyllt vad ni kommit överens om har du en skälig grund för upphävning. För en säljare kan hävning vara relevant om köparen inte betalar den avtalade köpeskillingen. För köparen är situationen helt annorlunda. Många är missnöjda över bostaden och känner att de har en skälig grund till upphävning, något som tyvärr inte går utan sina konsekvenser. Det här inlägget kommer att belysa om några av de vanligaste misstagen som missnöjda köpare begår i samband med hävning.

Om du inte skrivit under ett avtal är det betydligt lättare att ångra sig. Observera att både säljare och mäklare kan häva annat men sanningen är att du inte är bunden på något sätt ifall ett avtal inte skrivits under. Så om du känner dig osäker på köpet och tror att du vill häva det, skriv inte under ett avtal. Ett annat alternativ är att sälja bostaden på egen hand utan att häva ett påskrivet kontrakt. Detta gör att du som köpare slipper betala skadestånd för upphävning och kan gå vidare med ett nytt köp efter försäljningen. Så gör du om du vill återkalla ett bostadsköp utan några större konsekvenser.

Majoriteten av köparna har dock skrivit under ett avtal och då förändras situationen. Hur du kan hantera det berättar vi vidare i inlägget.

Mycket desperation i samband med misslyckade bostadsköp

Aksel Hellerud, kommunikationsrådgivare i advokat och redovisningsföretaget Synega, hävdar att köpare i många fall känner sig förtvivlade efter bostadsköpet och vill flytta ut.

Han säger följande:

“Vår erfarenhet är att det finns mycket desperation i samband med misslyckade bostadsköp. Ofta handlar det om privatpersoner som har lagt ut stora summor pengar på att köpa sin drömbostad men i verkligheten visar det sig vara något helt annat. Bostaden kan vara i ett dåligt skick med mögel och skadad av skadedjur och i vissa fall vara helt obeboelig. I andra fall kan bristerna till synes vara mindre men fortfarande spelar stor roll för köparen. Ett exempel är att bostaden inte är lika ljus som annonsen utlovade eller så störs boendet av pågående byggarbeten i närområdet.”

Vidare förklarar Hellerud att:

”Det är viktigt att komma ihåg att det krävs mycket för att häva ett bostadsköp. Många klienter missförstår detta. Det ska finnas väsentliga referenspunkter och skäliga grunder för att häva ett köp. Oftast har säljaren rättighet till att reparera felet eller kompensera det genom att erbjuda prisavdrag eller liknande. Ärendet ska avgöras var för sig i varje fall. Vår rekommendation är att undersöka bostaden noggrant innan du köper. Anlita gärna en expert som kan vara till hjälp. Köp aldrig en bostad du inte tittat på personligen. Ställ alltid frågor både till säljaren och fastighetsmäklaren gällande bostadens skick och historia”

Vanligaste misstagen vid upphävning av bostadsköp

Vilka är de vanligaste misstagen som köparen brukar göra vid upphävning av bostadsköp?

  1. Saknar grund – Första och största misstaget som görs är att köparen faktiskt saknar grund för att häva köpet. Om fastighetens skick har kraftigt försämrats mellan datumet då köpeavtalet undertecknats och det datum då köparen fick tillträde kan man hitta en grund för hävning. Det är säljarens ansvar att hålla fastigheten i gott skick tills köparen fått tillträde till bostaden. Med andra ord om huset brinner ner och köparen inte fått nycklar till bostaden, då har köparen all grund till att häva köpet.

En köpare kan försöka häva ett köp om det framkommer dolda fel på fastigheten. Problemet är att felen måste bevisas vara dolda. Med andra ord ska dessa brister vara av en dold karaktär och inte kunnat upptäckas under undersökningen. Som köpare har du en undersökningsplikt och oftast ställs då frågan hur väl du uppfyllt denna plikt för att upptäcka allt. I många fall räcker det inte med att anlita en besiktningsman. Dess besiktningsutlåtande ber bara ett underlag att utgå ifrån.

  1. Hävning framställs för sent – i många fall framställs en hävning för sent och kan då ogiltigförklaras. Enligt svensk lag (i det här fallet Jordabalken) har köparen ett år på sig att häva ett fastighetsköp. Olyckligtvis, om du meddelar köparen mer än ett år efter att du fått tillträde att du vill häva köpet, så går du mot lagen. Säljaren bär dock ansvar för dolda fel i 10 år. Med andra ord kan du som köpare häva köpet men kan kräva ersättning för fel.

Hävningen kan genomföras direkt efter att köparen meddelat om den

Om köparen fått tillträde till bostaden och säljaren inte frivilligt häver köpet, gäller det att vara förberedd på att genomgå en lång process för att få tillbaka den betalda köpeskillingen. I sådana fall avgörs fallet i en domstol. Köparen stämmer säljaren.

Ifall tillträde till bostaden inte är aktuellt men köparen häver köpet kan denne istället bli stämd av säljaren. Detta sker ifall köparen inte betalar köpeskillingen. Sådana typer av fall kan överses både i en vanlig domstol men kan även bestämmas i tingsrätten. Med andra ord är det en lång och dyr process som kan ta flera månader.

Sammanfattningsvis, bör du noggrant titta på rådande bestämmelser och regler innan du tecknar ett avtal för bostadsköp. Fråga gärna en specialist, i det här fallet en advokat eller jurist som är kunnig inom bostadsrätt för att veta var dina rättigheter som köpare ligger. När du skaffat dig information och vet lagarna som gäller blir det betydligt lättare för dig att undvika problemen som vi precis beskrivit i inlägget.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...