Så förbereder du dig för sommarhettan

av Admin

Sommaren stundar och samtidigt som många längtar efter sol och semester bävar andra inför en kommande värmebölja. Bostadsrättsspecialisten SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, ger nu sina bästa tips på hur du kan
förbereda dig för ytterligare en het sommar.

Under sommaren 2021 möttes vi av extrem värme på flera håll i landet. Trots att många uppskattar sommarvärmen kan höga temperaturer inomhus innebära en hälsorisk. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 23 grader. Men under sommaren kan termometern visa betydligt mer och bostadsrättföreningar är ofta begränsade när det kommer till att kontrollera inomhustemperaturen vid extrema väderförhållanden. Kylaggregat och fläktar kan dessutom medföra höga elkostnader med tanke på de skenande elpriserna.

– Vid värmebölja är det svårt för bostadsrättsföreningar att hålla inomhustemperaturen på rekommenderade nivåer. Många fastigheter är inte byggda för att stå emot de höga temperaturer som uppmäts idag och åtgärder som centrala kylaggregat konsumerar mycket energi och kräver ofta både bygglov och stora investeringar. Som förening är det viktigt att se till att den obligatoriska ventilationskontrollen görs professionellt och enligt de lagkrav som gäller. Man bör även vara lyhörd för klagomål om hög värme och informera medlemmarna om vad de själva kan göra, säger Per Karlsson, Affärsområdeschef Teknisk Förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

I första hand bör man som bostadsrättsinnehavare hålla fönster och dörrar stängda under dagen när det är som varmast, detta för att stänga ute värmen. Vädring bör istället ske på kvällen och natten. Att använda fläktar och solavskärmning såsom persienner och gardiner kan också ge viss lättnad.

– Om värmen är ett stort problem trots den boendes egna åtgärder bör frågan tas upp med föreningens styrelse. Är problemet återkommande behöver styrelsen diskutera eventuella långsiktiga åtgärder, avslutar Per Karlsson.

SBC:s bästa tips på hur du förbereder dig inför sommarhettan:
För bostadsrättsinnehavare:
– Håll dörrar och fönster stängda under dagen när det är som varmast
– Vädra lägenheten på kvällar och nätter
– Nyttja den solavskärmning som finns tillgänglig, exempelvis markiser och persienner
– Använd fläktar eller portabla AC-aggregat som är energiklassade för så effektiv energikonsumtion som möjligt
– Rensa ventilationsventilerna från smuts och damm

För bostadsrättsföreningar:
– Informera medlemmarna om vilka åtgärder som bör vidtas vid höga temperaturer
– Kontrollera fastighetens ventilation (OVK besiktning)
– Upprätta en handlingsplan för långsiktiga åtgärder om problemen är
återkommande

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...